Kategori: Genel

20 Nis

Ankara İtilafnâmesi (1921)

Birinci İnönü Savaşı’nı takiben Türkiye’nin o zamana değin Doğu, Batı ve Güney Cepheleri’nde elde etmiş olduğu askerî başarılardan sonra 1921 Şubat’ında toplanan Londra Konferansı’nda kalıcı siyasal sonuçlar elde edilememiş,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Nis

Abdurrahman Nafiz Gürman (1887-1966)

Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Türk Kurtuluş Savaşı’nda görev alan Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Genelkurmay Başkanı Abdurrahman Nafiz Gürman, 1887 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Babası Mehmed Nafiz Bey, annesi Hatice...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Nis

Mehmet Kenan Dalbaşar (1888-1935)

    Millî Mücadele’nin kahramanlarından olan Mehmet Kenan Dalbaşar, İstanbul’da 1888 yılında Osman Nuri Beyin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Kayıtlarda memleketi Yüksek Kaldırım/İstanbul olarak geçmektedir. 14 Mart 1900’de Harp...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk Müzeleri

Toplumun kültürel mirasını toplayan, araştıran, koruyan ve halkın eğitimi için sunan müzeler, günümüzde çağdaş bir toplumda bulunması gereken temel kurumlardan biri olarak kabul edilmektedirler. Geleceği görebilmek için geçmişi bilmek,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’ün Manevi Çocukları

Atatürk’ün insanlığa beslediği sevgide, çocuklara olan derin şefkatinin özel bir yeri vardır. O, yüreği çocuk sevgisiyle dopdolu olan bir şefkat timsaliydi. Hasan Rıza Soyak Atatürk’teki çocuk sevgisini şöyle dile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk İlkeleri

Atatürk ilkeleri, Millî Mücadele’nin başından itibaren Türk Devrimi’nin temelini oluşturmuş, bu devrimin uygulamalarına yön vermiştir. Bağımsızlık, millî egemenlik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık, devrimcilik, barışçılık ve akılcılık Atatürkçü düşünce sisteminin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk Döneminde Türk Sineması

Sinemanın bulunuşu 1895 yılı olarak belirlenmiştir. Sanayi Devrimi’nin en göz alıcı ürünlerinden biri ve Yedinci Sanat olarak nitelenen sinema, 20.yüzyılın eşiğinde, insanlığın iletişimine yepyeni boyutlar getirdi. Başlangıç yıllarında; hareketli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’ün Devrim Modeli

Bağımsızlaşma özlemi ve bu doğrultudaki girişimler 20. yüzyılın en belirgin özelliklerden biri olmuş ve 21. yüzyılda da etkisini sürdüren bir olgudur. Bağımsızlaşma olgusunun en önemli bir esin kaynağı ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’ün Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde Verdiği Nutku

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı yurt gezileri arasında, 14 Ocak 1923’te başlayıp, 17 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi’ndeki konuşması ile sona eren “Batı Anadolu Gezisi” oldukça önemli bir yere...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’e Gazilik Unvanı ve Mareşallik Rütbesinin Verilmesi

Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk’e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesinin verilmesi, Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında gerçekleşmiştir. Başkomutan Atatürk, cepheye gitmeden önce attan düşerek yaralanmışsa da bu onu 12 Ağustos’ta...

[ Devamını okumak için tıklayın ]