Kategori: Genel

30 Tem

Fuat Umay (1885-1963)

Ailesi, Tahsil Hayatı ve Doktorluk Yılları Doktor, siyaset ve devlet adamı kimliğinin yanı sıra Cumhuriyetin kuruluş yıllarında kurucusu olduğu cemiyetler dolayısıyla “Bir Devrin Cemiyet Adamı” unvanını hak eden Dr....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Tem

Remzi Oğuz Arık (1899-1954)

Türkiye’de Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanında tek başına bir ekol oluşturmuş, Türk kültürüne milli görüşleri, denemeleri ve ilmi çalışmalarıyla sayısız hizmetlerde bulunmuş olan Remzi Oğuz Arık, 15 Temmuz 1899...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Tem

Atatürk Döneminde Meydana Gelen Ayaklanmalar (1924-1938)

Türk milletinin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni ulus-devlet ve üniter devlet anlayışı ile inşa etmiştir. Her sahada millî birliği ve egemenliği oluşturacak; monarşiden cumhuriyete, teokratik idareden laik-hukuk devlet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Tem

Feridun Kandemir (1895–1978)

Medine Müdafaası’nı Yazdığı Yıllar Yazar Feridun Kandemir Medine’de resmî kıyafetiyle Gazeteci, yazar. İstanbul’da 1895’da doğdu. Jön Türklerden Hukukçu ve gazeteci Ali Fahri Ağaba’nın oğludur. İlk tahsilini Trablusgarp’ta İrfan Mektebinde,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Tem

Falih Rıfkı Atay (1894–1971)

Gazeteci ve siyaset adamı. 26 Aralık 1894’te İstanbul’da doğdu. Babası Hoca Halil Hilmi Efendi, annesi Huriye Cemile Hanım’dır. İlköğrenimini sıbyan mektebinde, orta eğitimini 1906’da Rehber-i Tahsil Rüştiyesi’nde tamamladıktan sonra...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Tem

Fahrettin Altay (1880-1974)

(1315 -P. 1) (12 Ocak 1880/İşkodra- 26 Ekim 1974/ Emirgân-İstanbul) Orgeneral Fahrettin Altay, 24 Aralık 1880 tarihinde (Emekli Sandığı kayıtlarında Rumî 1296- Hicrî 1298 şeklinde tarih düşülmüştür.) İşkodra’da dünyaya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Tem

Ahmet Muzaffer Kılıç (1897-1959)

Asker, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk‘ün yaveri olan Ahmet Muzaffer Kılıç, 1897 yılında İstanbul’da Bakırköy’de doğmuştur. Aslen Giresun’un Bulancak ilçe nüfusuna kayıtlı olan Topkapı Sarayı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Tem

Mihri İffet Pektaş (1895-1979)

TBMM Albümü, C.1, TBMM Yayınları, Ankara 2010. Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden Mihri (İffet) Pektaş 1895 yılında Bursa’da doğmuştur. Babası Bursa eski vali muavinlerinden Yusuf Bahaddin Bey annesi İclal Hanım’dır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Tem

Abidin Dâver (1886-1954)

Gazeteci, yazar. Abidin Dâver 1886 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Şehremaneti mümeyyizlerinden Ali Vahyi Efendi’dir. Annesi Fatma Revan Hanım, Prenses Zeynep Kamil’in manevi evladıdır ve iyi bir tahsil görmüştür. Abidin,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
12 Tem

Ali Hikmet Ayerdem (1876-1939)

Ali Hikmet Ayerdem Türk General. İstiklal Harbinde Millî Müdafaa Vekâleti Müsteşarı ve 2. Kolordu Komutanı. TBMM 2. Dönem Bursa, 5. Dönem Gaziantep Milletvekili. 1876 yılında Yenişehir’de (Yenişehr-i Fener-Larissa) doğdu....

[ Devamını okumak için tıklayın ]