Ay: Mayıs 2021

03 May

İbrahim Alâeddin Gövsa (1889-1949)

1889 yılında İstanbul’da doğdu. Filibelizâde ailesindendir. Babası Filibeli bir aileden gelen ve vilayet mektupçuluğu yapan Mustafa Asım Bey, annesi ise Erzurumlu Osman Paşanın kızı Fatma Behice Hanım’dır. İbrahim Alâeddin’in...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 May

Ayşe Seniha Hızal (1897-1985)

Türkiye’nin 8 Şubat 1935 seçimleri sonrasında Meclise giren ilk kadın milletvekillerinden biri olan Seniha Hızal, 1897’de Kocaeli’ne bağlı Adapazarı nahiyesinde doğdu. Babası Nafiz Bey, annesi Hüsniye Hanım’dır. Eğitim hayatına...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 May

Benal Nevzat Arıman (1903-1990)

Milletvekili Olduğu Yıllar    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Benal_Ar%C4%B1man.jpg Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerindendir. Tam adı Benal Nevzat İştar Arıman’dır. Nüfus cüzdanında ismi Benal Zübeyde Arıman olarak kayıtlıdır. 1903’te İzmir’de doğdu. Babası; Halit Ziya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 May

Cevat Abbas Gürer (1887-1943)

Üsküp’ün Niş kentinde doğdu. Babası Ahmet Şerif Abbas Bey’dir. Askerî eğitim aldı. İlkokul ve askerî ortaokul eğitimini Üsküp’te, askerî lise eğitimini Manastır’da tamamladı. Aralık 1905’te Manastır Harp Okulu’na girdi....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 May

Ferit İbrahim (Özgürar) (1882-1953)

Atatürk’ün fotoğrafçısı olarak bilinen ve Türkiye’de ilk ‘foto muhabiri’ vesikasına sahip Ferit İbrahim Bey, 1882 yılında Üsküdar’da dünyaya geldi. Babası Ayaşlı Miralay İbrahim Bey, annesi İstanbul’un varlıklı ailelerinden birine...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 May

Geçit Teşkilâtı

İzmir’in Türk birliklerince Yunanlılardan alınması sırasında bir kısım askeri birliklerde hızla Bursa Çanakkale yönünde ilerliyorlardı. Türk Ordusunun Boğazlara yönelik harekâtına mani olmak için İngilizler müttefiklerinden yardım istediler. Ancak olumsuz...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 May

Iyd-i Millî

Millî Egemenlik Bayramı Bayramlar; toplumların dinî veya millî açıdan önemli gördükleri özel günlerin anılması ve kutlanmasıdır. Bayram kelimesi, “bezrem/bezrâm, beyrem veya Arapça şekliyle tekrar dönmek anlamına gelen îd/ıyd(a. ‘avd...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 May

Mebrure Gönenç (1900-1981)

TBMM Albümü, C.1, TBMM Yayınları, Ankara 2010. TBMM’nin ilk kadın milletvekillerinden biri olan Mebrure Gönenç, 1900 yılında İstanbul’da Üsküdar’da doğmuştur. Babası eski hazine-i hassa memurlarından İbrahim Bey annesi Didar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 May

Recep Zühtü Soyak (1893-1963/1966)(?)

Recep Zühtü Bey, 1893 senesinde Manastır’da (vukuatlı nüfus kayıt örneğinde doğum yeri “Filarit” olarak geçmektedir) doğmuştur. Annesi Fatma Hanım, babası İpeklioğullarından Hasan Basri Efendi’dir. 1911 tarihinde İstanbul Vefa İdadisi’nden...

[ Devamını okumak için tıklayın ]