Ay: Mayıs 2021

06 May

Süreyya Anderiman (1900-1959)

Süreyya Anderiman Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın mesai arkadaşlarından biri olarak Özel Kalem (Kalem-i Mahsus) Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 1900 yılında Taif’te doğdu. Hicaz Kumandanı Münir Paşa’nın oğludur. Robert Koleji’ni...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
05 May

Ahmet Rüstem Bey (Alfred Bilinski)(1862-1935)

Ahmed Rüstem 1862 yılında Midilli’de doğdu. Babası 1854’te Osmanlı hizmetine girerek Nihat Paşa adını alan Polonyalı Bilinski’dir. Ahmed Rüstem, ilk ve orta öğrenimini İzmir İngiliz Okulu, İstanbul Kadıköy Fransız...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
05 May

Akdes Nimet Kurat (1903-1971)

Tarihçi, filolog. Akdes Nimet Kurat, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin Novaşeşminsk bölgesinin Berkete köyünde doğdu. Babası Tahir Şahmurad, annesi Şakire İrfan Hanım’dır. Kurat’ın altıncı göbekten atası, İdil (Volga)...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
05 May

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü (DHY)

Farklı tarihlerde yaptığı konuşmalarda havacılığın önemine işaret eden Mustafa kemal Paşa(Atatürk),01Kasım 1924 tarihinde Meclisin 2.Dönem açılış konuşmasında deniz kuvvetlerinin köklü ve önemli bir yenileştirmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladıktan sonra “Ülkenin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
05 May

İkdâm Gazetesi

Ahmet Cevdet Bey İkdâm, 1894’te yayınlanmaya başlayan ve aralıklarla uzun süreyayın hayatını sürdürmeyi başarmış Türk basın tarihinin en önemli gazetelerinden biridir. II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet, Mütareke ve Cumhuriyet dönemlerine...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
05 May

Köy Kanunu

Osmanlı Devleti’nde köylerle ilgili birçok yasal düzenleme yapılmıştı ve köyler 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi, 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi, 1876 tarihli Bucakların Yönetimi Hakkındaki Tüzük (İdare-i Nevahi) ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
05 May

Mustafa Şeref Özkan (1885-1908)

Mustafa Şeref Özkan Burdur’un Yeşilova kazasının Genceli köyünde 1885 yılında doğdu. Burdur’da ilköğrenimini tamamlayarak, İzmir İdadisi ve ardından 1909 yılında İstanbul Hukuk Mektebinden birincilikle mezun oldu. İttihat ve Terakki...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
05 May

Muzaffer Sarısözen (1899-1963)

1899 yılında Sivas’ta Cami-i Kebir Mahallesi’nde doğmuştur. Asıl ismi Muzaffereddin Mazhar olan Muzaffer Sarısözen’in, babası Şeyh Hüseyin Hüsnü Efendi ve annesi Zeliha Hanım’dır. Sarısözen, Sivas’ın idari, toplumsal, dini, kültürel...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
05 May

Mübadele ve Mübadiller

Türkiye Dışişleri Bakanı ve Lozan Barış Konferansı‘nda Başdelege İsmet Paşa, elinde 14 maddelik bir hükûmet talimatıyla Lozan’a gitti. Bu ana talimatın 9. maddesi Türkiye’deki Rum azınlığı ile Yunanistan’daki Türk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 May

Nihad Anılmış (1878 – 1954)

Asker, Askerî Temyiz Mahkemesi kurucusu ve Başkanı, milletvekili 1878 Filibe doğumlu olan Nihad Paşa 1900’de Erkân-ı Harbiye Mektebi’nden mezun olduktan sonra, 4. Ordu’nun merkezi olan Erzincan’da bulunmuş, komutası altındaki...

[ Devamını okumak için tıklayın ]