Ay: Mayıs 2021

18 May

Reşat Çiyiltepe (1879-1922)

Reşat Çiyiltepe (Çiğiltepe) 1879 yılında İstanbul’da doğmuştur. Mutasarrıf Ziya Paşa’nın oğludur. Annesi Şevkiye Hanım, ağabeyi Kurmay Albay Fuat (Çiğiltepe) Beydir. 28 Nisan 1893’te Harp Okuluna girmiştir. 28 Ocak 1896’da...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 May

Teşkilât-ı Mahsusa

İttihat ve Terakki Cemiyeti gizli bir örgüt olarak kurulmuş ve iktidara gelene kadar bu yapısını devam ettirmiştir. Cemiyetin içinde pek çok meslek grubundan kişiler yer alsa da en etkin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 May

XII. Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi

Kadın hareketlerinin çıkış noktasını, eşitlik ve özgürlük hareketleri oluşturmuştur. Toplumun özgürleşmeye başladığı, geleneksel hayat şeklinden uzaklaştığı, ekonomik ve siyasi dönüşümlerin yaşandığı XVIII. yüzyıl sonları ile XIX. yüzyıl boyunca meydana...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
12 May

Vatan Gazetesi

Vatan gazetesinin 26 Mart 1923 tarih ve 1 numaralı ilk sayısı Vatan, Ahmet Emin (Yalman), Ahmet Şükrü (Esmen), Enis Tahsin (Til) ve Mehmet Rıfat (Yalman) tarafından günlük siyasî gazete...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 May

Atatürk ve Dolmabahçe Sarayı

  Dolmabahçe Sarayı 1843–1856 yılları arasında, Sultan I. Abdülmecit tarafından Mimar Karabet Balyan’a yaptırılan Dolmabahçe Sarayı, hem Osmanlı Devleti’nin son dönemine hem de yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna tanıklık etmiş;...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 May

Veli Kanık (1881-1953)

Veli Kanık Kaynak: GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp, Türk Askeri Muzikaları Tarihi, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2019, s. 156 Tam adı Mehmet Veli Kanık. 1881 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eğitimine ilk olarak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 May

Danıştay

Danıştay, Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine tevarüs etmiş güzide kurumlardan biridir. Bugünkü Danıştayı anlamanın yolu hiç kuşkusuz Danıştayın Osmanlı Döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Şûrâ-yı Devlet adıyla geçen sergüzeştini bilmekten...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 May

İbrahim Rüsuhi Savaşçı (1888/1889-1959)

Rüsuhi Savaşçı 1304(1888/1889) tarihinde Beyoğlu/İstanbul’da doğmuştur. Babası Mustafa Bey’dir. İlk ve Orta Öğretimini İstanbul’da yapmıştır. Kuleli Askerî Lisesinde okumuştur. 14 Kasım 1906 tarihinde girdiği Harp Okulundan 26 Ağustos 1909...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 May

İsmail Hüsrev Tökin (1902-1993)

İsmail Hüsrev (Tökin) Moskova 1922 14 Mart 1902 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’daki Avusturya Ticaret Lisesinde tamamladı. Babası Batı kültürü yanında Doğu kültürüne de...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 May

Mahmut Celalettin Üner (1889/1890 – 1945)

Mahmut Celalettin Üner 1305 (1889/1890) yılında Edirne’nin Cisr-i Ergene (Uzunköprü) kazasında doğmuştur. Babası Mustafa Asım Bey ve annesi Nefise Hanım’dır. İlk ve ortaokulu Edirne’de tamamlamıştır. Liseden sonra 14 Kasım...

[ Devamını okumak için tıklayın ]