Ay: Mayıs 2021

24 May

Kemal Tahir (Demir) (1910-1973)

Farklı türlerde eserler denemiş olsa da Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının önemli romancılarından biri olarak tanınan Kemal Tahir, 1910 yılında İstanbul’un Vezneciler semtinde dünyaya geldi. Cevdet Kudret’in tespiti ile ileride...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 May

Sosyete Şilep T.A.Ş.

İkinci Meşrutiyet döneminin iktisat anlayışı olan milli iktisat politikaları, denizcilik sektöründe de uygulanmış; milli bir ticaret filosunun oluşturulması için atılımda bulunulmuştur. Yapılan ilk girişimler milli şirketlerin kurulması yönünde olmuştur....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 May

Vedat Nedim Tör (1897-1985)

Vedat Nedim Tör İstanbul’da doğdu. Hem yazar hem de bir bürokrat olan Ahmet Nedim Servet Tör’ün oğludur. 1916 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl Berlin Yüksek Ticaret Okulu’nda yüksek...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 May

Atatürk Koşusu

27 Aralık 1919 tarihi Atatürk’ün, Temsil Heyeti ile birlikte Ankara’ya gelmesi, şehri önce Milli Mücadele’nin merkezi sonra da yeni Türk devletinin temellerinin atıldığı yer ve yeni devletin başkenti olmasıyla...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 May

Anadolu’da Peyâm-ı Sabah

Anadolu’da Peyâm-ı Sabah İstanbul’da çıkan Alay gazetesinin Ankara’daki devamıdır. Alay’ın kurucuları Ercümend Ekrem (Talu) ve Enis Avni’dir (Aka Gündüz). Ercümend Ekrem ve Aka Gündüz’ün müştereken çıkardıkları Alay gazetesi, Mondros...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 May

Azat Obaları

Ulusal bağımsızlık mücadelesinin başarıya ulaşmasından ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasından sonra, yeni devletin kurucuları, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki sorunlarına titizlikle eğilmeye başladı. Bu dönemde önemle ele alınan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 May

Türk Yurdu

Türklüğe hizmet etmek, Türklere fayda sağlamak için çıkarılan Türk Milliyetçiliği anlayışını benimsemiş, 1911’den günümüze kadar Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk Ocağı tarafından yayınlanan dergi Osmanlı Devleti’nde aslında kuruluşundan itibaren...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 May

Ayşe Şekibe Şekib İnsel (1886-1970)

Kapak Görseli Kaynağı: TBMM Albümü 1920-2010. TBMM’ye giren ilk kadın milletvekillerinden biri olan (Ayşe) Şekibe Şekib İnsel, 1886’da İstanbul’da doğmuştur. Babası Şekip Bey, annesi Fatma Şefika Hanımdır. 1905’te Mehmet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 May

Atatürk Döneminde Türkiye-İsveç İlişkileri

İsveç Krallığı ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk resmi ilişki 16.yüzyılda başlamış ve 17. yüzyılda XII. Charles (Demirbaş Şarl) döneminde artarak gelişmesini sürdürmüştür. XII. Charles’ın Osmanlı’ya sığınmasıyla İstanbul’da İsveç kalıcı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 May

Hüsameddin Ertürk (1874-1961)

(1290) 1874’te İstanbul’da doğmuştur. Soy isim kanunundan evvel ismi Harp okulundaki kaydıyla Hüsameddin bin Eşref’tir. Hüsameddin Bey’in dedesi Rıdvan Efendi’nin Sultan Abdulaziz’in “hasırcıbaşısı” olduğu ve bu vesileyle sarayla bağlantılı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]