Ay: Şubat 2021

10 Şub

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Toplumlar, tarihin en eski çağlarından başlayarak tapınma, anma ve kutlama gibi birtakım amaçlar güderek çeşitli ritüelleri yerine getirme ihtiyacı hissetmişlerdir. Tüm bu etkinlikler insanlığın gelecek nesillere aktardıkları değerleri oluşturmuştur....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Gotthard Jaeschke (1894-1983)

Ünlü Alman tarihçi ve Türkoloji uzmanı Gotthard Jaeschke, Moravya asıllı bir ailenin çocuğu olarak 8 Nisan 1894’te Almanya’da Silezya’nın Reichbach yöresinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Almanya’nın değişik kentlerinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Gül Esin (ÜBBÜL) (1901-1990) (Türkiye’nin İlk Kadın Muhtarı)

Gül Esin (Übbül) Türkiye’de seçimle muhtarlığı kazanmış ilk kadındır. Muhtar seçildiği tarihlerde Gül Esin Hanım mahallî kıyafetleriyle Çine 1933. Türkiye’de kadın hakları konusunda en büyük gelişme Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti

Gümrük kelimesi, Latince commercium kelimesinden alınmış olup, yabancı ülkelerden getirilen mallardan alınan vergi ve bu verginin alınmasıyla uğraşan kurum anlamında hem idare hem de vergi adı olarak kullanılmıştır.  İnhisar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Güneş Dil Teorisi

Dil, bir milletin tarih boyunca sahip olduğu yaşam tarzının/kültürünün aynasıdır; antropolojik ve etnolojik araştırmaların temel vasıtasıdır. Yapılacak filolojik araştırma ve incelemeler bir toplumun kökeni ile ilgili somut bilgilere ulaşmayı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Hacim Muhittin Çarıklı (1881-1965)

Hacim Muhittin Çarıklı Balıkesir mutasarrıfı, Birinci, İkinci ve Üçüncü Balıkesir kongreleri ile Alaşehir kongresinin tertipleyicisi ve başkanı, Karesi ve Giresun milletvekili ve Bursa valisi. 1881’de Uşak’ta doğdu. İlköğrenimini Urla...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Halide Edip Adıvar (1882-1964)

Halide Edip Adıvar Halide Edip Adıvar, 1882 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Ceyb-i Hümayun başkâtibi Selânikli Mehmet Edip Bey, annesi Bedrifâm Hanım’dır. Annesini çok küçük yaşta kaybeden Halide Edip çocukluğunu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Halife Abdülmecid Efendi (1868-1944)

Son Halife                                                       ...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub