Ay: Şubat 2021

10 Şub

Hasan Basri Çantay (1887-1964)

Türk ilim ve fikir adamı olan Hasan Basri Bey 1887 (1303) yılında Balıkesir’de doğmuştur. Babası Çantayoğlu Halil Cenabî Efendi, Balıkesir’in ileri gelen tacir ve âlimlerindendir. Annesi ise Kepsutlu Sincanoğullarından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

H. Ferid Alnar (1906-1978)

Türk müzisyen, besteci, orkestra şefi, kanun virtüözü, müzik öğretmeni. 11 Mart 1906’da İstanbul’da doğdu. Posta Genel Müdürü Hüseyin Bey ve iyi derecede kanun çalan Saime Hanım’ın oğludur. Müziğe annesinin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Hasan Rıza Soyak (1890-1970)

Hasan Rıza Soyak Mustafa Kemal Atatürk’ün çok yakınında bulunan bir yönetici, iktisat ve siyaset adamı olarak tanınmaktadır. 1890 (H. 1306) yılında Üsküp’te doğdu. Babası Ali Necip Bey, annesi Fatma...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Hasan Saka (1885-1960)

Hasan Saka 1885’te Trabzon’da doğan Hasan Saka, öğrenim hayatına Trabzon’da başlamış, daha sonra İstanbul Mercan İdadisini bitirmiştir. 1908’de Mülkiye’den mezun olduktan sonra Divan-ı Muhasebat (Sayıştay)’ta göreve başlamıştır. 1909 Ekim’inde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Hasan Tahsin (Osman Nevres Bey) (1888-1919)

Hasan Tahsin (Osman Nevres) Asıl adı Osman Nevres olan gazeteci-yazar Hasan Tahsin, Osmanlı Devleti’nin istihbarat örgütü “Teşkilat-ı Mahsusa”nın üyesidir. İzmir’in 15 Mayıs 1919 günü Yunanlılar tarafından kanlı biçimde işgal...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Hatay Sorunu ve Çözümü

Osmanlı Devleti döneminde, Anadolu’nun bir parçası olarak görüldüğü için, ayrı bir idari bütünlük veya coğrafi bölge olarak tanımlanmayan Hatay; Fransız işgali döneminde İskenderun Sancağı (Kısaca Sancak) olarak adlandırılmış, 1936...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Havza Genelgesi

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919): Samsun’a çıktıktan sonra bölgede İngiliz işgal kuvvetlerinden cesaret alan Rum çetelerinin faaliyetlerinden dolayı karargâhını daha emniyetli bir yere nakletmek isteyen Mustafa Kemal Paşa, 25...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Heyet-i İlmiye

Cumhuriyet’in inşası sürecinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Maarif Kongresi’yle başlayan bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemi kurma çabaları, Maarif Vekaletine bağlı bir birim olarak kurulan Heyet-i İlmiye ile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Heyet-i Nâsıha

Heyet-i Nâsıha (Nâsıhat Heyeti), Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu’da önce İstanbul Hükûmeti, Millî Mücadele sırasında ise Heyet-i Temsiliye ve Ankara Hükûmeti tarafından halka Nâsıhat verme amaçlı oluşturulmuş “öğüt kurulları”dır. Heyet-i...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Hıyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu (29 Nisan 1920)

Hıyanet-i Vataniye Kanunu BMM’nin açıldığı tarihlerde Anadolu iç ayaklanmaların etkisiyle olağanüstü bir tehlike içinde idi. Asayişsizlik, eşkıya, sefalet Anadolu’yu sarsıyordu. Yunan ordusunun ilerleyişi de moral çöküntü yaratmıştı. Asker kaçaklarının...

[ Devamını okumak için tıklayın ]