Ay: Şubat 2021

09 Şub

Halifeliğin Kaldırılması

İstiklâl Mahkemesi’nin Beyannamesi Halifeliğin kaldırılması, Türk devriminin temel olaylarından biri, hatta Türk devrimini olası kılan gelişmedir. Bununla birlikte, sadece Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren bir olay olmamıştır. Halifeliğin kaldırılması, 29 Ekim1923’te...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Halil Hulki Aydın (1869-1940)

Halil Hulki Aydın Siirt’te doğdu. Din adamı, müftü, eğitimci, mebus, yazar. Babası Hacı Ahmet Efendi’dir. On yaşında Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. İlk ve orta öğrenimini Siirt Mekteb-i İptidaiye ve Rüştiyesinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Halk Bankası ve Halk Sandıkları

Halk bankacılığı sistemi ve uygulamaları diğer banka ve kredi sağlayan kuruluşlar gibi para ticareti yapmak değil; küçük işletmelerin, sanatkârların ve esnafın desteklenmesi ve ekonomik hayat içinde onların korunması gibi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Halkçılık İlkesi

Dilimize Arapçadan geçmiş olan “halk” sözcüğü en geniş anlamıyla kalabalık insan topluluğu olarak ifade edilmektedir. Genel olarak bir devletin sınırları içerisinde yerleşmiş ve yasalarına bağlı olan insanların tümüne “halk”...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Şub

Atatürk Döneminde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi

İstanbul’un ‘Fener’ semtinde bulunduğundan ‘Fener Patrikhanesi’ olarak da bilinen ‘Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’, Bizans Kilisesinin devamı olarak Türk egemenliğine girdikten sonra da mevcudiyetini -Bizans dönemine nazaran- daha geniş yetkilerle...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Şub

Feyhaman Duran (1886-1970)

Peyzaj ve natürmort çalışmaları da olan ve Türk Resim Sanatına portrecilik türünü yerleştiren sanatçı. Türk Ressam İbrahim Muslühiddin Feyhaman 17 Eylül 1886 tarihinde İstanbul Kadıköy’de Osmanağa Mahallesinde doğmuştur. 6...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Şub

Fikriye Hanım (1897-1924)

Fikriye Hanım Vasfiye Hanım ve Hüsamettin Bey’in kızı olan Fikriye Hanım, 1313/1897’de İstanbul’da dünyaya geldi. Ailesi, 1897 Teselya Savaşı’ndan sonra bölgenin Yunanlıların eline geçmesi ve buradaki Türklerin kıyıma ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Şub
08 Şub

Garbî (Batı) Trakya Türk Cumhuriyeti

Balkan Savaşları sonrası Batı Trakya topraklarında kurulan bağımsız Türk Cumhuriyeti. Gümülcine’de Garbi (Batı) Trakya Türk Cumhuriyeti’nin Son Bayrak Töreni Hatırası Balkan Savaşları, Batı Trakya coğrafyası üzerindeki hâkimiyet durumunu değiştiren...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Şub

Gazi Eğitim Enstitüsü (1926-1980)

Gazi Eğitim Enstitüsü Cumhuriyet yönetiminin açtığı en önemli eğitim kurumlarından biri olan Gazi Eğitim Enstitüsü’nün yasal düzenlemelerdeki tam adı “Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü”dür. 1913’te çıkarılıp 1961’e...

[ Devamını okumak için tıklayın ]