Ay: Şubat 2021

28 Şub

Sümerbank

İzmir’de düzenlenen I. İktisat Kongresinde milli sanayileşme ve kalkınmada tarıma dayalı sektörlerin desteklenmesi ve üreticilerin rekabete uyumlu duruma getirilmeleri kararı alınmıştır. Bunun için ilk elden üretimde modern alet ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Süreyya Hidayet Serter (1885- 1945)

İstanbul’da doğmuştur. Tophane muhasebecisi Ahmet Hidayet Bey’in oğludur. İlk ve orta eğitimini, Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’nde, liseyi de Kuleli Askeri İdadisi’nde tamamladıktan sonra, Yüzbaşı rütbesiyle Askeri Tıbbiye’den diploma almıştır. Bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Sütçü İmam (1871-1922)

Sütçü İmam, Maraş Millî Mücadelesinin başlamasına sebep olan Uzunoluk Olayı’nın kahramanıdır. Gerçek adı İmam’dır. Bektutiye (Fevzi Paşa) mahallesindendir. Babası Kireçcizâde Ömer Efendi; annesi Tiyeklioğullarından Emine hanımdır. Uzunoluk Caddesindeki mütevazı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Şub

Sabiha Gökçen (Esiner) (1913 – 2001)

Sabiha Gökçen Sabiha Gökçen, 1913’te Bursa’da dünyaya geldi. Babası Vilayet Başkâtibi Mustafa İzzet Bey annesi ise Hayriye Hanım’dır. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden ve ağabeyi tarafından büyütülen Sabiha’yı,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Şub

Sadabat Paktı

Sadabat Paktı; Türkiye, İran, Irak ve Afganistan tarafından 8 Temmuz 1937 tarihinde kurulmuştur. İtalya’nın 1935 yılında Milletler Cemiyeti sistemini ihlal ederek Habeşistan’ı işgal etmesi, Türkiye’nin Doğulu devletlerle bir pakt...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Şub

Hatice Safiye Ali (1894-1952)

Safiye Ali Hatice Safiye Ali, Türkiye’nin ilk kadın doktorudur. 2 Şubat 1894 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası, Sultan Abdülaziz ve II.Abdülhamit’e yaverlik yapmış olan Ali Kırat Paşa’dır. Annesi Emine Hasene...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Şub

Salih Bozok (1881- 1941)

Atatürk’ün yaveri, asker ve milletvekili. Salih Bozok, Atatürk’le kader çizgisi birleşen bir hayat sürdü. Kısa dönemler hariç ömürleri beraber geçti. Bozok, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Annesi Çelebi Hanım babası...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Şub

Sâmih Rifat (1874-1932)

II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi şair, yazar ve dil âlimlerinden olan Mustafa Sâmih Rifat, I. Yeni (Garip Akımı) şairlerinden Oktay Rifat Horozcu’nun babası, bestekâr Ali Rifat Çağatay ve Yahudilik...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Şub

Sanayi Teşvik Kanunu

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması; Osmanlı Devleti’nin bize devrettiği birtakım önemli meselelerin de zaman içinde Türkiye Cumhuriyeti hükû­metlerince çözüme bağlanmasını hükme bağlamıştı. Bunlardan biri de, 1916...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Şub

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Osmanlının son dönemlerinde, yıllar boyu çeşitli cephelerde süregelen ve yüz binlerce vatan evladının canına mal olan Birinci Dünya Savaş’ı başka ülkeler için, 1918 yılında bittiği hâlde, ülkemiz 1922 yılı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]