Ay: Nisan 2021

13 Nis

Arif Müfid Mansel (1905-1975)

Arif Müfid Mansel Türkiye’nin ilk “Eski Çağ Tarihçisi” ve “Arkeoloğu” olan Arif Müfid Mansel 15 Eylül 1905 (Hicri takvime göre 15 Recep 1323) tarihinde İstanbul Sultanahmet’teki bir konakta dünyaya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Agust (Ritter von) Kral (1869 -1953)

August Kral 20 Haziran 1869’da Avusturya’nın Böhmen Eyaletine bağlı Braunau şehrinde doğdu. Eğitimini Avusturya’nın Şarkiyat Akademisi’nde 1893’te tamamlayan von Kral, 20 Temmuz 1893’te ataşelik sınavını kazandı.  Ataşe olarak atanmasıyla...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk Döneminde Türk Sineması

Sinemanın bulunuşu 1895 yılı olarak belirlenmiştir. Sanayi Devrimi’nin en göz alıcı ürünlerinden biri ve Yedinci Sanat olarak nitelenen sinema, 20.yüzyılın eşiğinde, insanlığın iletişimine yepyeni boyutlar getirdi. Başlangıç yıllarında; hareketli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk İlkeleri

Atatürk ilkeleri, Millî Mücadele’nin başından itibaren Türk Devrimi’nin temelini oluşturmuş, bu devrimin uygulamalarına yön vermiştir. Bağımsızlık, millî egemenlik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık, devrimcilik, barışçılık ve akılcılık Atatürkçü düşünce sisteminin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk Müzeleri

Toplumun kültürel mirasını toplayan, araştıran, koruyan ve halkın eğitimi için sunan müzeler, günümüzde çağdaş bir toplumda bulunması gereken temel kurumlardan biri olarak kabul edilmektedirler. Geleceği görebilmek için geçmişi bilmek,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk Müze Evleri ve Köşkleri

Atatürk Millî Mücadele dönemi boyunca, Kurtuluş Savaşı süresince ve daha sonra da Cumhuriyet döneminde pek çok şehir ve kasabamızı, hatta köylerimizi ziyaret etmiş, oralarda konaklamış ya da yaşamış, vakit...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk ve Laiklik

Akli düşünce ile dini düşüncenin ayrılması, devletin, ülkedeki mevcut dinlere karşı tarafsızlığı, tüm vatandaşların dini inançlarına saygı göstererek herhangi bir din ve mezhebin iç düzenine, ibadet, ahkâm ve erkânına...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’e Düzenlenen Suikastler

Mustafa Kemal Atatürk’e, gerek Millî Mücadele yıllarında, gerekse Cumhuriyetin ilk yıllarında çeşitli suikast girişimleri olmuştur. Suikastlar şunlardır: 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Paşa, buradan Havza’ya gitmek...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’e Gazilik Unvanı ve Mareşallik Rütbesinin Verilmesi

Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk’e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesinin verilmesi, Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında gerçekleşmiştir. Başkomutan Atatürk, cepheye gitmeden önce attan düşerek yaralanmışsa da bu onu 12 Ağustos’ta...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’ü Ziyaret Eden Yabancı Devlet Adamları

A. 1919-1923 Dönemi: 1919-1923 yılları, Anadolu’da emperyalizme karşı Türk Millî Mücadele’sinin yapıldığı ve yeni devletin temellerinin atıldığı bir dönemdir. Bu dönemde Mustafa Kemal (ATATÜRK) Paşa liderliğindeki hareketin dış politikası...

[ Devamını okumak için tıklayın ]