Ay: Nisan 2021

13 Nis

Atatürk’ün Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde Verdiği Nutku

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı yurt gezileri arasında, 14 Ocak 1923’te başlayıp, 17 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi’ndeki konuşması ile sona eren “Batı Anadolu Gezisi” oldukça önemli bir yere...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’ün Devrim Modeli

Bağımsızlaşma özlemi ve bu doğrultudaki girişimler 20. yüzyılın en belirgin özelliklerden biri olmuş ve 21. yüzyılda da etkisini sürdüren bir olgudur. Bağımsızlaşma olgusunun en önemli bir esin kaynağı ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’ün Manevi Çocukları

Atatürk’ün insanlığa beslediği sevgide, çocuklara olan derin şefkatinin özel bir yeri vardır. O, yüreği çocuk sevgisiyle dopdolu olan bir şefkat timsaliydi. Hasan Rıza Soyak Atatürk’teki çocuk sevgisini şöyle dile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’ün Naaşının Anıtkabir’e Nakli

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05’te vefat etmiştir. Atatürk’ün vefatı, “müdavim tabipler” Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Prof. Dr. Mim Kemal Öke ve Dr....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar

I. OKUMA SEVGİSİ: Atatürk inkılâpları, sosyal içerikleri ve Türk milletini hedefleyen karar ve uygulamaları yönünden kesinlikle, uzun ve derin düşünce, analiz ve sentezin sonucudur. Bu bakımdan felsefi, fikrî ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’ün Sağlığında Yapılan Heykelleri

Anıtlar, toplum için önemli olan kişi ve olayları simgelemek amacıyla yapılan plastik eserlerdir. Bu eserler; tek bir taş, bir mezar, heykel ya da bir yapı, bazen de bir kentin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’ün Selanik’teki Evi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğmuştur. Doğum tarihi, o yıllarda gün ve ay olarak tescil edilmediği için sonradan Atatürk tarafından hayatında önemli bir yer tutan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
12 Nis

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anadolu ve Trakya’nın çeşitli bölgelerinde, kısaca tüm yurtta birbirinden bağımsız olarak kurulmuş ve Sivas Kongresi’nde birleştirilmiş, “Müdafaa-i Hukuk” düşüncesi temelleri üzerinde kurulmuştur. Bu açıdan Müdafaa-i Hukuk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
12 Nis

Atatürk Dönemi İskân Kanunları

1923 Mübadele İmar ve İskân Kanunu Atatürk döneminde iskân faaliyetlerinin başlangıcını, 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da Yunanistan ile imzalanmış olan mübadele teşkil eder. Bir taraftan savaştan yeni çıkmış ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
12 Nis

Atatürk Döneminde Türkiye-Macaristan İlişkileri

Türkler ile Macarlar arasında 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Macaristan’daki Osmanlı hâkimiyetinin ve yüzyıllar süren savaşların olumsuz etkilerini Macar kamuoyunun nezdinde unutturan bir yakınlaşma başlamıştır. Bu yakınlaşmayı tetikleyen temel...

[ Devamını okumak için tıklayın ]