Yazar: atam21

12 Kas
08 Kas

1919 Paris Barış Konferansı

Yaralılar ve sakatlar dışında, sadece savaş meydanlarında bıraktığı yaklaşık 10.000.000 insan ile insanlık tarihine pek ağıra mal olan I. Dünya Savaşı sonunda Avrupa temellerine kadar sarsılmış, Almanya, Avusturya-Macaristan ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Kas
06 Kas

Mustafa Suphi (1883-1921)

Mustafa Suphi (1883-1921) Yaşadıkları ve yaptıklarından daha çok öldürülüş şekli ile tanınan, Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Millî Mücadele’nin ilk yıllarında adından sıkça bahsettiren bir aydındır. 1883 yılında Osmanlı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Kas

1927 Nüfus Sayımı

Osmanlı yönetim teşkilatında; 1836 yılında “Umur-ı Mülkiye Nezareti” olarak yer alıp daha sonra 1838’de “Dâhiliye Nezareti” olarak adı değiştirilen bir bakanlık kurulmuştur. Gülhane Hattı Hümayunu ile başlayan idari düzenlemeler...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Eki

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı

1929 Buhranı’nın etkilerinin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşması piyasa ekonomisine olan güveni sarsar ve devlet müdahaleciliğinin planlı bir şekilde yürütülmesini gerekli kılar. Atatürk’ün “İktisadi bağımsızlık” olmadan siyasi bağımsızlığın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Eki

Lakap ve Unvanların  Kaldırılışı

26.11.1934 tarihinde kabul edilen ve 29.11.1934 günlü Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 2590 sayılı Kanunun 1. maddesi ile Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Eki

Çocuk Esirgeme Kurumu

Bk. Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Eki

Doğu İllerinin Millî Hukukunu Koruma Cemiyeti

Bk. Vilâyât-ı Şarkiyye Müdâfaa-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti (Doğu İlleri Ulusal Hakları Savunma Derneği)

[ Devamını okumak için tıklayın ]