Yıl: 2022

17 May

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Demokrat Parti Dönemi’ne kadar lise seviyesinin üzerinde eğitim kurumunun bulunmadığı Trabzon’da, bu dönemle birlikte yüksekokul seviyesinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle 26.10.1959 tarihinde Trabzon Akşam Tekniker Okulu açıldı....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 May

Marko Paşa

Türk basınında sansür ve baskı kavramları veya gazete kapatma ve gazeteci cezalandırma işlemleri neredeyse basının tarihi kadar eskidir. Saray hükümetinin yönetiminden memnun olmayan aydınların gazeteler aracılığıyla muhalif düşüncelerini daha...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 May

Muallimler Birliği Mecmuası

Muallimler Birliği Mecmuası, Temmuz 1925-Nisan 1927 tarihleri arasında Türkiye Muallimler Birliği Cemiyeti tarafından çıkarılmıştır. Birinci Meşrutiyet’in ilânından sonra Osmanlı Devleti’nde görülen önemli sivil toplum örgütlenmelerinden biri, öğretmenler (muallimler) tarafından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 May

Hürriyet Partisi

Hürriyet Partisi (HP), 20 Aralık 1955’ten 24 Kasım 1958 tarihine kadar Türk siyasal hayatında varlık göstermiş olan, Türkiye’nin Batılı anlamda ilk liberal demokrat partisidir. HP, Türkiye’de rasyonel kapitalizmin kurumsallaşması...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 May

Menemen Olayı

Mustafa Kemal Paşa’nın hedefi, her bir vatandaşın eşit olduğu, milli egemenliğe dayalı, milli bir devlet kurmaktı. Bu doğrultuda 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiş ve Türkiye, Mustafa Kemal Paşa’nın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 May

İstiklâl Grubu

Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1918’de Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilmiş olarak ayrılınca ülke dört bir yandan işgale uğramıştı. İtilaf Devletleri ve onlarla işbirliği içinde bulunan Türk ve Müslüman olmayan kimi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 May

1935 Nüfus Sayımı

Nüfus, bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıyı ifade etmektedir. Nüfus sayımı ise bir ülkenin en önemli kaynağı olan halkının sayısını, çeşitli kategorilere...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 May

Eyüp DURUKAN (1882-1963)

Eyüp Durukan 28 Eylül 1882 (Rumi 15 Eylül 1298) tarihinde, Arif Bey ve Emine Hanım’ın oğlu olarak, bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Eskizağra’da doğmuştur. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi)...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 May

Tosyâvizade Rifat Osman (1874-1933)

Rifat Osman 18 Şubat 1874 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Osman Feyzi Efendi, annesi İkbal Hanım’dır. Aile Tosyâvizade unvanıyla anılır. Rifat Osman, Selimiye Mekteb-i İptidaisinde ve Paşakapısı Askeri Rüştiyesinde okudu....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Nis

Hüseyin Abdullah Alpdoğan

Hüseyin Abdullah Alpdoğan, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin Musalla Mahallesi’nde 1878’de doğmuştur. Babası Hacı Bayraktar ailesinden Hacı Abdullah Efendi annesi Tokatlıoğlu Hüseyin Ağa’nın kızı Emine Hanım’dır. Taşköprü’de ilk eğitimini tamamladıktan sonra...

[ Devamını okumak için tıklayın ]