Yıl: 2020

07 Ara

Türk Kadınlar Birliği

Türk Kadınlar Birliği 7 Şubat 1924 tarihinde Kadınlar Halk Fırkası’nın kuruluşunun resmen tanınmaması üzerine kurulmuş bir dernektir. Kadınlar Halk Fırkası, Millî Mücadele hareketinin başarıyla sonuçlanması üzerine Türk kadınının, yeni...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Türk Ocakları

Türkiye’nin yakın tarihine özel bir anlamda damgasını vurmuş, sosyal ve kültürel kimliği ile Türk Ocakları; Osmanlı devletinin karmaşık yapısı içinde bir tepki ve kendini bulma akımı olarak şekillenen Türkçülük-Türk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Mehmet Rifat (Börekçi) (1860-1941)

Mehmet Rifat Efendi (Börekçi) (D.29.11.1860-V. 5.3.1941): Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanıdır. 29 Kasım 1860 (15 Cemaziyelevvel 1277)’de Ankara’da doğdu. Babası Ankaralı din alimlerinden Börekçizade Ali Kazım Efendi,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Refet Paşa (Bele) (1881-1963)

Kurtuluş Savaşı sırasında görev almış komutan, milletvekili, asker. Kurtuluş Savaşı komutanlarından İbrahim Refet Bele, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Babası Mehmet Servet Bey, annesi Emine Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimini Selanik...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Rıza Şah  Pehlevi (1878-1944)

Doğumu: 16 Mart 1878; Ölümü: 26 Temmuz 1944 Johannesburg-Güney Afrika Cumhuriyeti Pehlevan aşiretini yöneten bir ailenin çocuğu olarak 16 Mart 1878 tarihinde Mazenderab bölgesindeki Alaşt’ta dünyaya geldi. Babası Albay...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Saffet Arıkan (1888-1947)

Erzincan’ın eski ailelerinden Cıngıllı oğullarına mensup olan ve 1888’de Erzincan’da doğan Saffet Bey, Türkiye’nin askerî ve siyasî tarihinde önemli rol oynamış devlet adamlarından biridir. Amcası Tahir Bey Erzincan Alay...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Sait Molla

Mütareke Dönemi’nde İngiltere’nin Anadolu üzerindeki emellerini gerçekleştirmek amacıyla kurdurulan “Türkiye’de İngiliz Muhipleri Cemiyeti” (Assocciation of the Friends of England in Turkey)’nin kurucu Genel Başkanı, Kürt Teali Cemiyeti üyelerinden, Türkçe...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Siyasi Müsteşarlıkların Kurulması ve Çalışması

8 Mart 1937-29 Kasım 1937 Osmanlı Devleti’nde Sultan II. Mahmut döneminde merkez teşkilatında Umur-ı Mülkiye Nezareti’ne bağlı “müsteşarlık” makamının kuruluşuyla Türk İdare Tarihinde yeni bir makam teşkil edilmiş; bakan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Şefik Özdemir Bey’in Revandiz Harekâtı

TBMM Hükûmeti Misâk-ı Millî konusunda daha kuruluşunun ilk günlerinden itibaren gerekli duyarlılığı göstermiştir. Mustafa Kemal Paşa 1 Mayıs 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı tarihî konuşmada, millî sınırların İskenderun’un...

[ Devamını okumak için tıklayın ]