Yıl: 2020

30 Kas

Türkiyat (Araştırmaları) Enstitüsü

Türkiye’nin ilk Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyetin 29 Ekim 1923’te ilânından sonra Atatürk, Köprülüzâde Mehmed Fuad’ı (Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü) İstanbul Darülfünûnu bünyesinde Türk kültürünü ve medeniyetini dil,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Kas

Atatürk Döneminde Kadın Hakları

17. yüzyılın sonlarında Batı karşısında toprak kaybetmeye başlayan Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyıldan itibaren yenileşme hareketlerine başlanmıştır. Önceleri askerî alanda başlayan bu süreç daha sonra eğitim, hukuk, sosyal ve diğer...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Kas

Atatürk Döneminde Ankara

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ve İstanbul’dan sonra ikinci büyük şehri olan Ankara, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgular, Ankara’nın prehistorik dönemlerden beri bir yerleşim merkezi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Kas

İttihat ve Terakki Cemiyeti / Fırkası

II. Abdülhamit’in baskı rejimine karşı mücadele etmek ve Osmanlı Devleti’nin çöküşünü engellemek amacıyla faaliyet gösteren gizli ihtilal komitesi. 1908 ihtilalinden sonra bazı kesintilerle Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Osmanlı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Kas

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

Yirminci yüzyılın başında politik iktidarla bütünleşen burjuvazinin Orta Doğu politikası ve Osmanlı Devleti’ne yaklaşımı çok değişmişti. Tekelci sermayenin devlet mekanizmasına tamamen egemen olduğu Batılı ülkelerin dünya pazarlarından daha fazla...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Kas

İzmit Basın Toplantısı

16-17 Ocak 1923 İzmit Basın Toplantısı Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923’ü, 17 Ocak 1923’e bağlayan gece, İzmit’te İstanbul kökenli gazetelerin yazarlarıyla yapmış olduğu basın toplantısıdır. Kurtuluş Savaşı’nın askerî...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Kas

Kadro Hareketi ve Dergisi

Şevket Süreyya (Aydemir), Vedat Nedim (Tör), Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), İsmail Husrev (Tökin) ve Burhan Asaf (Belge) gibi şahısların ortak çalışmasıyla yayın hayatına atılan Kadro Dergisi, Kadro hareketinin ilk ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Kas

Sir Winston (Leonard Spencer) Churchill (1874-1965)

Sir Winston (Leonard Spencer) Churchill İngiliz devlet adamı, başbakan (1940-45, 1951-55) ve yazar. İkinci Dünya Savaşı’nda ülkesini yenilginin eşiğinden döndürmüş ABD Başkanı Roosevelt ve Sovyetler Birliği lideri Stalin ile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Kas

İstanbul’un Kurtuluşu

6 EKİM 1923 Lozan Barış Müzakereleri başlamadan önce, biri Ankara’da diğeri İstanbul’da iki başlı görünüm arz eden hükûmet görevlerinin TBMM çatısı altında toplandığını ilan edebilmek ve Lozan’da Türkiye’yi yalnız...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Kas

İstatistik Umum Müdürlüğü

İstatistik Umum Müdürlüğü (İstatistik Genel Müdürlüğü), Cumhuriyetin yeni birimlerinden olan ve 1926 yılında kurulan “Merkezî İstatistik Dairesinin, 1930 yılında 1554 sayılı Yasa ile adının değişmesiyle oluşturulan kurumdur. Günümüzde, toplumların...

[ Devamını okumak için tıklayın ]