Mehmet Besim Fazlıoğlu (1875-1930)

21 Şub

Mehmet Besim Fazlıoğlu (1875-1930)

Mehmet Besim Fazlıoğlu (1875-1930)

KAYNAKÇA

Resmî Yayınlar ve TBMM Zabıt Cerideleri

ÇOKER, Fahri, Türk Parlamento Tarihi, Millî Mücadele ve TBMM I. Dönem 1919-1923, C 1-3, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, Ankara 1995.

TBMM Albümü-1920-2010, C 1 (1920-1950), TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010.

TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 1, Cilt: 24, Birleşim: 139, 16.11.1922, s. 529.

TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 1, Cilt: 18, Birleşim: 9, 16.03.1922, s. 239.

TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem:1, Cilt: 18, Birleşim: 19, 3.04.1922, s. 484-485.

TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 1, Cilt: 19, Birleşim: 36, 29.04.1922, s. 440.

TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 1, Cilt: 20, Birleşim: 44, 18.05.1922, s. 70-72.

TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 1, Cilt: 2, Birleşim: 32, 12.7.1920, s. 257.

TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 1, Cilt: 28, Birleşim: 17, 3.4.1923, s. 318.

Süreli Yayınlar

Kastamonu, 4 Aralık 1919.

Köroğlu, 19 Şubat 1324.

Telif ve Tetkik Eserler

AÇIKSÖZ, Hüsnü, İstiklâl Harbinde Kastamonu, 2. Baskı, (Yayına Hazırlayanlar: Mehmet Serhat Yılmaz & Mustafa Eski), Kastamonu Türk Ocağı Şubesi Yayını, Kastamonu 2019.

BİLGİN, Taner “Kastamonu Sancağında 1919 Seçimleri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S 74, s. 330-341.

ÇİFÇİ, Fazıl, Mahalli Basın Işığında Milli Mücadele’de Kastamonu ve Çevresi, Kastamonu Belediye Başkanlığı, Kastamonu 2006.

DEMİRCİOĞLU, Aziz, 100 Yıllık Kastamonu Basını 1872-1972, Doğrusöz Matbaası, Kastamonu 1973.

İSLAMOĞLU, Sema, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kastamonu Basınında Sivil Toplum Kuruluşları (1908-1928), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2011.

23/07/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/mehmet-besim-fazlioglu-1875-1930/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar