Feyzi Bey (PİRİNÇÇİOĞLU) (1878-1933)

21 Şub

Feyzi Bey (PİRİNÇÇİOĞLU) (1878-1933)

Feyzi Bey (PİRİNÇÇİOĞLU) (1878-1933)

Yalçın DOĞAN

 

Arşiv Belgeleri ve Resmî Belgeler

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi

BCA, 030/196.342.11.

Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, D II / C 1, s.235.

TBMM Arşivi, Feyzi Pirinçcioğlu’nun Tercüme-i Hal Kâğıdı.

TBMM Arşivi, Diyarbakır Milletvekillerinin II. Dönem Seçim Mazbataları.

TBMM Zabıt Ceridesi, D I / C 15, s.192.

TBMM Zabıt Ceridesi, D I / C 15, s.287.

TBMM Zabıt Ceridesi, D I / C 24, s.277.

TBMM Zabıt Ceridesi, D I / C 28, s.447.

TBMM Zabıt Ceridesi, D I / C 29, s.23-24.

TBMM Zabıt Ceridesi, D II / C I, s.33.

TBMM Zabıt Ceridesi, D II / C I, s.62.

TBMM Zabıt Ceridesi, D II / C 5, s.163.

TBMM Zabıt Ceridesi, D II / C 7, s.68.

TBMM Albümü (1920-1950), TBMM Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü I, Ankara 2010.

Telif Eserler

ALPKAYA, Faruk, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu (1923-1924), İletişim Yayınları, İstanbul 1998.

CELİLÊ Celil, Kürt Aydınlanması, (Rusça’dan çeviren: Arif Karabağ), Avesta Yayınevi, İstanbul 2013.

CHP Grup Toplantısı Tutanakları (1923-1924) Hazırlayan: Yücel Demirel-Osman Zeki Konur, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2002.

ÇOKER, Fahri, Türk Parlamento Tarihi Millî Mücadele ve TBMM I. Dönem, III, TBMM Vakfı Yayınları, Ankara 1993.

GOLOĞLU, Mahmut, Cumhuriyete Doğru, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2010.

GÖKBİLGİN, Tayyib, Millî Mücadele Başlarken, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2011.

GÜLDOĞAN, Vedat, Diyarbakır Tarihi, Ankara 2011.

GÜNEŞ, İhsan, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye’de Hükümetler: Programları ve Meclis’teki Yankıları (1908-1923), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2012.

GÜNEŞ, İhsan, Atatürk Dönemi Türkiye’sinde Milletvekili Genel Seçimleri (1919-1935), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017.

KARACA, Taha Niyazi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusan Seçimleri, Ankara 2004.

KENDİRCİ, Hasan, Meclis-i Mebusan’dan Türkiye Büyük Millet Meclisine Kopuş ve Süreklilikler, Kitap Yayınları, İstanbul 2009.

MALMİSANİJ, 20.Yüzyılın Başında Diyarbekir’de Kürt Ulusçuluğu (1900-1920), Vate Yayınevi, İstanbul 2010.

Mehmed Ubeydullah Efendi’nin Malta, Afganistan ve İran Hatıraları, (Haz: Ömer Hakan Özalp), Dergâh Yayınları, İstanbul 2002.

NOMER, Kemâleddin, Şeriat Hilâfet Cumhuriyet Laiklik, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1996.

SABİS, Ali İhsan, Harp Hatıralarım, V, Ankara 1952.

ŞAHİN, Mehmet Serkan, II. Dönem Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Diyarbekir Mebusları ve Siyasi Faaliyetleri (1912), Tanzimat’tan Günümüze Diyarbakır, Manas Yayınları, Ankara 2019.

ŞİMŞİR, Bilal N., Malta Sürgünleri, Bilgi Yayınevi, İstanbul 2012.

TANSEL, Fevziye Abdullah, Ziya Gökalp Külliyatı-II Limni ve Malta Mektupları, TTK Basımevi, Ankara 1989.

TURAN, Şerafettin, Türk Devrim Tarihi IBilgi Yayınevi, Ankara 2004.

Süreli Yayın Gazete ve Dergiler

Cumhuriyet, 19 Şubat 1933, s.1

Milli Mecmua, 5 Kasım 1924, 1. sene, S. 24, s.381.

 

23/07/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/feyzi-bey-pirinccioglu-1878-1933-2/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar