Yazar: atam21

02 May

Atatürk Dönemi Türkiye – Çekoslovakya İlişkileri

1918 Kasım’ında silahlar sustuğunda dünya artık 1914’tekinden çok daha farklıydı. Batı Avrupa haritası 1919’da önemli ölçüde değişmişti. Doğu Avrupa’nınki ise tanınmaz haldeydi. Çekoslovak bağımsızlık hareketinin en önemli ismi ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 May

Ahmet Mükerrem Sarol (1909-1995)

Ahmet Mükerrem Bey (Sarol) 1909 yılında Trablusşam’da dünyaya geldi. Babası Gediz nüfusuna kayıtlı Osman Nuri Bey, annesi Zehra Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimini yurdun çeşitli yerlerinde tamamladı. 1933 yılında...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 May

Seçimler (1950-1960)

1950 Belediye Seçimleri İlk toplantısını 22 Mayıs 1950’de yaparak faaliyetlerine başlayan IX. Dönem TBMM’de, Refik Koraltan Meclis Başkanlığına, Celal Bayar Cumhurbaşkanlığına seçilmiş; hükümeti kurma görevi Adnan Menderes’e verilmiştir. DP iktidarı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 May

Ahilya Moshos (1884-1966)

Ahilya Moshos, Simsar Tanaş Efendi ve Katerina Hanım’ın oğlu olarak 1884 yılında Yanya’nın Pogon ilçesine bağlı Menguli köyünde doğmuştur. Temel eğitimini tamamladıktan sonra hukuk tahsili almak üzere Mekteb-i Hukuk-u...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 May

General George Van Horn Moseley Raporu

I. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından XIX. yüzyılın başlarından itibaren izlemekte olduğu izolasyonizm politikasına geçici olarak savaş yıllarında ara veren Amerika Birleşik Devletleri’yle birlikte 32 ülkenin katılımıyla 18 Ocak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 May

Abdullah Karabina (1867-1935)

Osmanlı Devleti’nin anayasal devlet olma sürecinin yarattığı sıkıntıların yaşandığı, Islahat Fermanının gereklerinin yerine getirilmesi noktasında Avrupalı devletlerin yoğun baskılarının devam ettiği bir zaman diliminde 1867 yılında Sinop şehrinin Boyabat...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 May

Mustafa Vasfi Süsoy (1876-1934)

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1920 ve 1934 yılları arasında dört dönem görev üstlenen Mustafa Vasfi Bey, 1876 yılında Tokat’ta Devegörmez mahallesinde doğdu. Kehpazzâde Osman Efendi ve Nefise Hanım’ın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 May

Nâzım Resmor Öztelli (1867-1935)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk döneminde Dahiliye Vekilliği görevine seçilen Millî Mücadele tarihimizin ilgi çeken şahsiyetlerinden birisi olan Nâzım (Resmor-Öztelli) Bey, 1867’de Erzurum’da doğdu. Dördüncü Ordu kurmaylarından memur Kâmil...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 May

Nafiz Kotan (1887-1948)

Nafiz (Kotan) Bey, aslen Erzurum merkeze bağlı Muratgeldi (Dinarkom) Köyü’ndendir ve 1887 yılında dünyaya gelmiştir. Ailesi Erzurum’un tanınmış ailelerindendir. Babası Hacı Ahmet Efendi, annesi Esma Hanım’dır. Necip adında bir erkek ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 May

Ali Sırrı Özata (1884-1936)

1300/1884’te Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde doğdu. Babası Şeyh Halilzâde Hasan Rıza Efendi, annesi Güllü Hanım’dır. Kayıtlardaki adresi Çemişgezek kazası Şeyh Halilzâde olarak geçmektedir.  İlk ve orta öğrenimini 1901’de Çemişgezek Rüştiyesi’nde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]