Yıl: 2023

26 Ara

Kemer HES (1958)

Türkiye, dünyadaki bir çok devleti derinden etkileyen II. Dünya Savaşı’na fiilen katılmasa da 23 Şubat 1945’te savaş sonrası düzenin oluşturulacağı San Fransisco Konferansı’na katılabilmek ve Yalta Konferansı kararları uyarınca...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Demirköprü HES (19 Mayıs 1960)

1945 yılında Avrupa’da yapılacak düzenin belirlenmesi için 4 – 11 Şubat tarihleri arasında Yalta’da biraraya gelen ABD, SSCB ve İngiltere liderleri önemli bir karar almıştır. Bu karar Nisan sonunda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Diyanet İşleri Başkanlığı

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başarılan Milli Mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş, yeni devletin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşarak sonsuza kadar tam bağımsız ve bağlantısız yaşamasını...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Uluslararası Çalışma Örgütü (1919)

Sanayi Devrimi, işçi ve işveren arasındaki kapitalist düzenin getirdiği problemlerin ortaya çıkmasının sebebi olmuştur. Uluslararası ticaretteki rekabet, işgücü maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak kuralsızlığı beraberinde getirmiştir. Kötü çalışma koşulları, düşük...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

NATO ve TÜRKİYE

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu ve Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin dış ve güvenlik politikalarını belirlerken benimsediği temel prensip komşu coğrafyalardan başlayarak tüm dünyada barış ve istikrarın sağlanması ve korunması...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Kont Carlo Sforza (1872-1952)

Milano’nun ünlü ailelerinden Sforza ailesine mensuptur. 1872 yılında Toskana bölgesindeki Lucca’da doğdu. Pisa Üniversitesindeki Hukuk Eğitimini 1895’te tamamladı ve ertesi yıl Dışişleri Bakanlığı’nda diplomatik kariyerine başladı. İlk görev yeri,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Eki

Mehmet Nadir Süldür (1855-1927)

Türk siyasetçi, Birinci Dönem Isparta Milletvekili, Belediye Başkanı, Hukukçu. 1855 (1271) yılında Isparta’da doğdu. Babası yörenin önde gelen eşrafından Süldürzade İsmail Ağa, annesi Sakine Hanım’dır. Kuleönü kasabasında büyük arazileri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Eki

Hüseyin Hüsnü Özdamar (1875-1961)

Türk Siyasetçi, I- VI Dönemlerde Isparta milletvekili, müderris, din görevlisi. 1875 (H.1291) yılında Isparta’da dünyaya geldi. Babası Hacı Hasan Efendizâde İsmail Hakkı Efendi’dir. Temel eğitimini Isparta’da tamamladıktan sonra kendini...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Eki

İbrahim Demiralay (1883-1939)

Türk siyasetçi, 6 Dönem Isparta Milletvekili, Isparta’da Milli Mücadeleyi organize edenlerden, müderris, çiftçi-tüccar. Hafız İbrahim Bey 1883 (1299) yılında Isparta’da doğdu. Aslen Gelendost Afşar nahiyesinden olup, anne tarafından Afşar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Eki

Mehmet Tahir Kucur (1885-1960)

I. Dönem Isparta Milletvekili, Türk siyasetçi, hukukçu, çiftçi. Hacı Tahir Efendi olarak bilinir, Isparta’nın Uluborlu ilçesinde 1885 (R.1301) yılında dünyaya geldi. Babası, Uluborlu’nun önde gelen simalarından Müderris Kucurzâde Hüseyin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]