Yıl: 2023

26 Ara

Hüseyin Mazlum Bababalım (1859-1945)

Hüseyin Mazlum Bababalım Denizli’de bulunan Karataş Köyü yakınlarındaki Dediği Tekkesi’nde dünyaya gelmiştir. Ailesinin 18 yüzyıldan itibaren bu tekkede yaşadığı düşünülmektedir. 1904 yılında yapılan nüfus sayımına göre 1858-1859 (h. 1275)...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (1901-1974)    

Fındıkoğlu 1901 yılında Erzurum’un Tortum ilçesinin Çamlıyamaç köyünde doğmuştur. Kadı olan babasının memuriyeti ve Doğu Anadolu’nun o yıllarda savaş ve göç olaylarını yaşaması nedeniyle onun çocukluğu sürekli yer değiştirmelerle...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Ahmet İhsan Yalçın (1899-1966)

Ahmet İhsan Yalçın, 1899 yılında Gerede’de doğdu. Babasını adı Salih, annesinin adı Bahire’dir. İlk ve orta öğrenimini Gerede’de, lise öğrenimini Kastamonu ve Bolu Sultanisi’nde tamamladı. Bolu Sultanisinin onuncu sınıfında...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Ali Rıza Efendi (Acara) (1879-1969)

  Siyasetçi, Hukukçu Ali Rıza Efendi (Acara), Batum’un Yukarı Acara bölgesine bağlı Hulo kazasının Nikazavul/Nikazevli (Cevizli) köyünde 1879’da doğmuştur. Babası Feyzioğullarından Jandarma Yüzbaşısı Dursun Efendi ve annesi Ayşe Hanım’dır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Cemal Tural (1905-1981)

Cemal Tural 1 Temmuz 1905’te Erzincan’da doğdu. Tam adı Ahmet Cemal’dir.  Babası Piyade Binbaşısı Ahmet Refik Bey, annesi Asiye Hanımdır. Kadriye adında bir kız kardeşi vardır. İlk ve orta...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesi (31 Temmuz 1941)

Hürriyeti bağlayıcı bir ceza türü olarak hapis cezası, Türk hukuk tarihi boyunca uygulanagelmiş yaptırımlardan biridir. İlk başlarda sadece on günlük sürelerle verildiği bilinen hapis cezaları, ileriki dönemlerde belirsiz sürelerle...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Oktay Akbal (1923-2015)

Öykü, roman, deneme, anı, günce ve fıkra gibi edebiyatın birçok alanında kalem oynatan Oktay Akbal’ın, 20 Nisan 1923’te İstanbul Şehzadebaşı’nda doğduğu tüm kaynaklarda yer almaktadır. Bununla birlikte Gökovalı, eşinin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Ali Rıza Ataman (1884-1955)

Ali Rıza (Ataman), Kars’ın Kağızman İlçesi Şahindere Mahallesi’nde 1884 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Kağızman’ın eski ailelerinden biri olan Kelekçizâdelerden İsmail Bey, annesi ise Sünbül Hanım’dır. Bu çift, Ali Rıza...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Celal Bayar’ın Yunanistan Ziyareti (1952)

1923 yılında modern Türk devletinin kuruluşunun ardından Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden süreçte verilen mücadelelerin, Yunanistan ve Yunanlar ile yakından ilişkili olduğu için yaşananların...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

1945 Tan Gazetesi Baskını

4 Aralık 1945’te yaşanan ve Tan Gazetesi Baskını olarak literatürde yer alan hadiseler, Türkiye’de çok partili hayata geçişte siyaset, basın ve Türk gençliği üçgeninde yaşanan ve Türk demokrasisi adına kara bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]