Yıl: 2023

14 Mar

İsak (İshak) Altabev (1900- 1962)

Demokrat Parti’nin XI. Dönem (1957-1960) Musevi İstanbul milletvekili, İstanbul Yahudi Cemaatinin önde gelen liderlerinden, tüccar, iş adamı. İsak Altabev, orta tahsilini Fransızca olarak İstanbul’da, yüksek tahsilini Berlin Üniversitesinde tamamlamış...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Burhanettin Onat (1894-1976)

Doktor ve siyasetçi. Tam adı Hasan Burhanettin’dir.10 Mayıs 1894 tarihinde Rodos adasında, 5 çocuklu bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. Antalya, Merkez Elmalı Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Babası Varna eşrafından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Clemens Holzmeister

Mimar. Clemens Holzmeister, Avusturyalı bir mimardır. Avusturya’daki mimarlık akademisinin önde gelen isimlerinden olan ve tanınmış birçok mimar yetiştiren Holzmeister, 1927-1954 yılları arasında Ankara’da birçok bina tasarlamış ve inşa etmiştir....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Karaosmanoğlu Halit Paşa (1889-1919)

Manisa’nın işgali üzerine Yunan işgalcilerine karşı direniş başlatan ve Akhisar Millî Alayı’nın ilk komutanı. Manisa’nın işgali üzerine Yunan işgalcilerine karşı direniş başlatan ve Akhisar Millî Alayı’nın ilk komutanı olan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Şapka İnkılabı

Eskiye ait dış gö­rünümü çağdaş hale getirmek ve kıyafette modern dünya ile birlikte hareket etmek amacıyla 1925 ve 1934’te yapılan yasal düzenlemeler. Millî Mücadele’nin başarıyla sonuçlanması üzerine ülkeyi ‘muasır...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Tanin Gazetesi

Tanin, II. Meşrutiyet Dönemi’nde İstanbul’da çıkarılmaya başlanan gazetedir. Gazeteyi çıkarma fikri aynı zamanda finansmanını sağlayan İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umumi üyesi Hüseyin Kâzım (Kadri) tarafından ortaya atılmıştır. Tanin ismi ise...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Faruk Nafiz Çamlıbel (1897-1973)

Türk şair, politikacı, eğitimci. 18 Mayıs 1897’de İstanbul’da doğdu. Babası Hazine-i Hassa Nezareti başmüfettişi, Madenler Heyeti başkâtibi Süleyman Nafiz Bey, annesi tüccar sınıfından İbrahim Necati Bey’in kızı Ruhiye Hanım’dır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Cumhuriyet Gazetesi

Cumhuriyet gazetesi, 7 Mayıs 1924 tarihinde İstanbul’da yayınlanmaya başlanan ve günümüzde de yayınına devam eden, Türkiye’nin en köklü gazetesidir. Gazetenin kurucusu ve 1945 yılına kadar başyazarı Yunus Nadi Abalıoğlu’dur....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Ekrem Hayri Üstündağ (1885-1956)

Hekim, Türk Siyasetçi. 1885 yılında, Cemile Hanım ile Hayri Bey’in oğlu olarak Preveze’de dünyaya geldi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü (1924-1925), İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı (1928-1938) görevlerini...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940)

Türk Eğitimci ve Siyaset adamı. 1885 Adana doğumlu olan İsmail Safa Bey ilk ve orta eğitimini doğduğu şehirde aldıktan sonra İstanbul şehrine giderek Mekteb-i Mülkiye’de yükseköğrenimini tamamlamıştır. Mülkiye mektebini...

[ Devamını okumak için tıklayın ]