Ay: Ekim 2022

17 Eki

Türkiye Zirai Donatım Kurumu (1943-1998)

Zirai Donatım Kurumu (ZDK), 18 Ocak 1940 tarihinde yürürlüğe giren, 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu kapsamında teşkil edilen ve Ziraat Vekâletine bağlı bir genel müdürlüktür. Kurumun idari merkezi Ankara’da...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Öncü Gazetesi

Türk modernleşmesinin önemli dinamikleri arasında yer alan basının, Türk siyasi tarihinde de sanılandan/bilinenden daha fazla etkileri olmuştur. Bu durum, özellikle Cumhuriyet devrinde çok partili döneme geçilmesiyle birlikte daha farklı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

  Türklerin kültürel yaşamında güreş; kişinin rüştünü ispat ettiği, kendini ortaya koyduğu, gençliğe geçişteki ilk aşaması ve tüm bunların haricinde yetiştirilmesi hedeflenen çocukların, yaşamın zorluklarını anlama ve algılamasındaki eğitim...

[ Devamını okumak için tıklayın ]