Ay: Ağustos 2021

10 Ağu

Afetinan’ın M. Kemal Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları

Ayşe Afetinan, Mustafa Kemal Atatürk’ün manevî evlatlarından biridir. Atatürk’ün 1925 yılında İzmir’i ziyareti sırasında tanışmışlardır. O sırada 17 yaşında olan Afetinan’ın ailesinin Selanik’in Doryan Kasabası’ndan olması, Mustafa Kemal Atatürk’ün...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Ağu

Brest-Litovsk Barış Antlaşması

Sovyet Rusya’nın 3 Mart 1918’de İttifak  Devletleri ile yaptığı Barış Antlaşması. Birinci Dünya Savaşı’nın ilk üç yılı, Rusya için oldukça zor geçti. Cephelerde istenilen neticelerin elde edilememesi ve savaşın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ağu

Ege Vapuru

1923 yılının Şubat ayında Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi’nde Misak-ı İktisadi (Ekonomik Ant) kararları alınmıştır. Bu kararlar ışığında yeni devletin ve hükümetin “yabancı sermaye jandarmalığının sonlandırılması, deniz ticaretinde söz sahibi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ağu

Türkofis (1934-1939)

Türkofis, 1929 Dünya Ekonomik Buhranının etkisiyle dış ticaretin durgunlaşması sonucunda ülkenin iktisadî alanda gelişimini sağlamak ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuş bir dış ticaret örgütüdür. Dünya Ekonomik Buhranı nedeniyle...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ağu

Halit (Karsıalan) Paşa (1883-1925)

Öğrenimi ve Askerî Görevleri 1883 yılında İstanbul Beşiktaş’ta dünyaya gelmiştir. Dedesi, Tütün Gümrüğü Nazırlığı görevinde bulunmuş ve Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Yazı Köyü’nün zenginlerinden Hacı Osman Bey’dir. Albay rütbesiyle...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ağu

Millî Mücadele Döneminde Türk-Fransız İlişkileri

Türkiye ile Fransa arasında siyasi ilişkiler XVI. yüzyılda başlamıştır. XV. yüzyılın sonlarından itibaren kuzeyde sınırını tespit eden Fransa’nın güneyde genişleme politikası çerçevesinde Fransa Kralları I. François ve II. Henri,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]