Mehmet Kamil Berk (1878-1958)

19 Şub

Mehmet Kamil Berk (1878-1958)

Mehmet Kamil Berk (1878-1958)

 

Mehmet Kamil Berk

 

Atatürk’ün hastalığı sırasında kendisini tedavi eden beş danışman (belgelerde müşavir) doktordan birisi olan Dr. Mehmet Kamil Berk, 1878’de İstanbul’da doğdu. 1902 yılında Mülkiye Tıbbiyesinden mezun oldu. Mezuniyetinden hemen sonra Şeririyat-i Viladiye ve Nisaiye Muallim Muavinliği’ne imtihanla kabul edildi. Bir müddet sonra mecburi hizmetini tamamlamak için Niğde Belediye Tabipliği’ne tayin olundu. Dört sene Niğde’de görev yaptıktan sonra 1908’de Paris’e giderek iki yıl kaldı ve burada dâhiliye ihtisası yaptı.

Dr. Kamil Berk, İstanbul’a dönüşünü takiben Gureba-yı Müslimin Hastanesi’ne yarışma ile Laboratuvar Şefi olarak atandı. 1914’te Cerrahpaşa Hastanesi Başhekimliği’ne getirildi ve bu görevi 1919 yılına kadar devam etti.

1919’da Gureba Hastanesi Dâhiliye Uzmanlığı’na atanan M. Kamil Berk, aynı yıl Şişli Çocuk Hastanesi Dâhiliye Uzmanlığı görevini de üstlendi. 1932 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1922’de ilaveten hastanenin Başhekimlik ve Müdürlüğü’ne atanmış, üç yıl başhekimlik yaptıktan sonra Dâhiliye mütehassısı olarak görevine devam etmiştir.

Dr. Berk, 1923 yılında çıkarmaya başladığı “Türk Tıp Mecmuası” adlı dergiyi uzun süre devam ettirdi. Bu dergide travay, etüd ve orijinal makalelerini neşretmiştir. Bundan başka Dr. Mehmet Kamil Berk’in, en çok meşgul olduğu “mide hastalıkları” üzerine yazılmış birçok makalesi, çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Kamil Berk, tıbbi müstahzaratçılıkta da önderlik etmiş bir insandır. Hulki Gökpınar ile birlikte ilk ilaç laboratuvarlarımızdan olan “Yeni Laboratuvar”ı kuran Berk 8 Nisan 1958 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Atatürk’ün son hastalığı sırasında, onun danışman doktorları arasında yer alan Dr. Mehmet Kamil Berk, 15 Ekim 1938’den vefatına kadar yanında yer almıştır.

Ali GÜLER

KAYNAKÇA

AKÇİÇEK, E., Atatürk’ün Sağlığı Hastalıkları ve Ölümü, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2005.

ERDEN, F., Türk Hekimliği Biyografisi, İstanbul 1948.

KOCATÜRK, U., Atatürk Çizgisinde Geçmişten Geleceğe, Atatürk ve Yakın Tarihimize İlişkin Görüşmeler, Araştırmalar, Belgeler, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2005.

TEZ, İ., Mehmet Kamil Berk, İstanbul 1965.

YILDIRIM, Nuran, İstanbul’un Sağlık Tarihi, Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İstanbul 2010.


24/07/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/mehmet-kamil-berk-1878-1958/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar