Kadri Bey (Mehmet Kadri ÜÇOK) (1881-1958)

20 Şub

Kadri Bey (Mehmet Kadri ÜÇOK) (1881-1958)

Kadri Bey (Mehmet Kadri ÜÇOK) (1881-1958)

Yalçın DOĞAN

KAYNAKÇA

 

Arşiv Belgeleri ve Resmî Belgeler

Ceride-i Resmiye, 21 Şubat 1921, S 3

TBMM Arşivi, Mehmet Kadri Üçok’un Seçim Mazbatası, no:119.

TBMM Albümü (1920-1950) I, TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları No:1, Haziran, 2010.

TBMM Zabıt Ceridesi, D I / C 3, s.407.

TBMM Zabıt Ceridesi, D I / C 3, s.173.

TBMM Zabıt Ceridesi, D I / C 3, s.174.

TBMM Zabıt Ceridesi, D I / C 5, s.91.

Telif Eserler

AKAR, Hasan, “Tokat Valileri”, niksardanismend.com (Erişim Tarihi:2 Eylül 2023).

BEYSANOĞLU, Şevket, Anıtları ve Kitabeleriyle Diyarbakır Tarihi-Akkoyunlulardan Cumhuriyete Kadar, C II, Diyarbakır 1996.

ÇOKER, Fahri, Türk Parlamento Tarihi Millî Mücadele ve TBMM I. Dönem, III, TBMM Vakfı Yayınları, Ankara 1993.

DEMİREL, Ahmet, Birinci Meclis’te Muhalefet İkinci Grup, İletişim Yayınları, İstanbul 1995.

DEMİREL, Ahmet, İlk Meclis’in Vekilleri Millî Mücadele Döneminde Seçimler, İletişim Yayınları, İstanbul 2010.

ERDEHA, Kâmil, Millî Mücadelede Vilayetler ve Valiler, İstanbul 1975.

ÜÇOK, Coşkun, “I. Büyük Millet Meclisi Seçimlerine Işık Tutan Birkaç Belge”, Tarih ve Toplum, S 41 / Mayıs 1987, s.8-11.

KANSU, Mazhar Müfit, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, II, TTK Yayınları, Ankara 2009.

MUMCU, Ahmet, “Prof. Dr. Coşkun Üçok Hayatı-Kişiliği-Eserleri”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C 2 / S 2, Ocak-Haziran1989, s.1-10.

SONGAN, Müjde, Birinci TBMM’de Diyarbakır Milletvekilleri ve Meclis Faaliyetleri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

 

EKLER:

 

 

23/07/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/kadri-bey-mehmet-kadri-ucok-1881-1958/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar