Doğu İllerinin Millî Hukukunu Koruma Cemiyeti

16 Eki

Doğu İllerinin Millî Hukukunu Koruma Cemiyeti

Doğu İllerinin Millî Hukukunu Koruma Cemiyeti

Bk. Vilâyât-ı Şarkiyye Müdâfaa-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti (Doğu İlleri Ulusal Hakları Savunma Derneği)


24/04/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/dogu-illerinin-milli-hukukunu-koruma-cemiyeti/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar