Cevdet Bey [Ali ALİŞİROĞLU (SAÇKIN)] (1884-1931)

23 Eki

Cevdet Bey [Ali ALİŞİROĞLU (SAÇKIN)] (1884-1931)

Cevdet Bey [Ali ALİŞİROĞLU (SAÇKIN)] (1884-1931)

I. Dönem Kırşehir Milletvekili.

1884 yılında Kırşehir- Çiçekdağı ilçesi Bahçepınar Köyünde doğmuştur. Babası Çiftçilik yapan İsa Efendi’dir.  İlköğrenimini Çiçekdağı İptidai Mektebi’nde, orta öğrenimini Kayseri Rüştiyesi ve Kırşehir idadisinde tamamlamıştır. Çiçekdağı adliyesinde zabıt kâtibi olarak görev yapmıştır.  Bu görevinde oldukça başarılı olduğu için görevde yükselmiş ve eski ismi ile Mustantik yani sorgu hakimliğine getirilmiştir. Bu görevine ek olarak Mahkeme üyeliği de yapmıştır.  Bu görevlerinden başka, Kırşehir Livası İdare Heyeti ve genel meclis üyelikleri de yapmıştır.

Sivas Kongresi’nin toplandığı günlerde (4-11 Eylül 1919), Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgraf çekerek Millî Mücadele’ye bağlı olduğunu bildirmiştir. Telgrafının devamında Millî Mücadele davasında kendisine de bir görev verilmesini talep etmiştir. Millî Mücadele döneminde Anadolu’da kurulan Müdafai Hukuk Cemiyetlerinden biri olan Mecidiye (Çiçekdağı’nın eski ismi) Müdafai Hukuk Cemiyeti kurucularından olmuştur. Kırşehir ve çevresinde milli mücadele ve Sivas Kongresi’yle ilgili halka aydınlatıcı konuşmalar yapmıştır. Ayrıca Yozgat ayaklanmalarına karşı faaliyetlerde bulunmuştur.

23 Nisan 1920 günü Meclisin açılışında bulunmuş ve ilk mecliste Kırşehir milletvekili seçilmiştir. Mecliste İktisat ve Adalet Komisyonlarında görevler almıştır. I. Dünya Savaşı esnasında, köylerde yaşayan halka borç çıkarılan Aşar Vergisini nasıl ödeyeceklerine yönelik iki arkadaşı ile yapmış olduğu öneri kabul edilerek Kanun olarak çıkarılmıştır.

Milletvekilliği görevi sona erdikten sonra Kırşehir’e dönmüş ve 1931 yılında vefat etmiştir. Ailesi Seçkin soyadını sonradan değiştirerek Alişiroğlu soyadını almıştır. Mecliste Cevdet Bey olarak anılmış, ancak kayıtlarda Alişirzade Ali Cevdet olarak yazılmıştır.

Bengül BOLAT

KAYNAKÇA

Millet Meclisi Üyesi, Hal Tercüme Kâğıdı Örneği, 276.

Devletimizi Kuranlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 65. Yıl, Ajans- Türk Matbaacılık Sanayi, Ankara 1985.

Türk Parlamento Tarihi, Millî Mücadele ve T.B.M.M. I. Dönem 1919 – 1923 Cilt, III. I. Dönem Milletvekillerinin Özgeçmişleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yay. Ankara 1994.

ÖZÜÇETİN, Yaşar, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Dönem Kırşehir Mebusları (1)”, I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, 8-10 Ekim 2003, Kırşehir 2004, s.440-441.

24/04/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/cevdet-bey-ali-alisiroglu-sackin-1884-1931/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar