Ay: Mayıs 2023

15 May

Dörtlü Takrir

Millî Şef Dönemi (1938-1945) boyunca meşru bir şekilde kendisini ifade ve temsil etme imkânı bulamayan siyasal muhalefet akımı, İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği günlerde gerek kamuoyu ve basında ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 May

Adana Görüşmesi (30-31 Ocak 1943)

Adana Görüşmesi 30-31 Ocak 1943 tarihlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında gerçekleşmiştir. Görüşmenin konusunu Türkiye’nin müttefikler safında Mihver Bloğuna karşı II. Dünya Savaşı’na katılması...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 May

Osman Kavrakoğlu (1913-1995)

Eski Demokrat Parti Rize Milletvekili, Türk Siyasetçi, Spor Kulüp Başkanı. Osman Kavrakoğlu, 3 Mart 1913 yılında Rize’de doğdu. Babası İbrahim Efendi’nin ölümünden sonra ağabeyi Ali Kemal Kavrakoğlu tarafından annesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 May

Yusuf İzzet Akçal (1906-1987)

Türk Siyasetçi. Rize ilinin Çayeli ilçesine bağlı Çataldere köyünde 29 Eylül 1906 tarihinde doğdu. Babası Ahmet Efendi, annesi Muhtediye Ayşe Hanım’dır. Zemzem Hanım’la evlendi. Saime Erdem (Kutman), Necat Günay, Erol...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 May

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesinin ülkemizde kuruluş sürecine geçmeden önce anayasa kavramına kısaca değinmekte fayda görülmektedir. Anayasaların sadece devletin temel yapısını, örgütlenişini ve işleyiş kurallarını gösteren kanun metinleri değil; aynı zamanda çıkarılacak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 May

Yüksek Seçim Kurulu

Seçim ifadesi, Türkler açısından geçmişi yüz kırk yedi yıl öncesine kadar giden bir kavramdır. Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet ile başlayan yeni rejimin getirisi olan Kanun-i Esasi’yi hazırlamakla Mithat Paşa başkanlığında...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 May

Anadolu Mecmuası

İlim ve edebiyattan bahis aylık mevkute olarak Nisan 1340/1924 ile Mart 1341/1925 tarihleri arasında on iki sayı yayımlanan mecmua. Anadolu Mecmuası, ilim ve edebiyattan bahis aylık mevkute olarak Nisan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 May

Anadoluculuk

Anadoluculuk siyasi, felsefi ve sosyolojik açılımları bulunan bir düşünce hareketidir. Bu hareket üç tarz-ı siyasetin geçerliliğini yitirdiği, siyasal ve zihinsel inkılapların hızlı ve radikal biçimde yaşandığı bir süreçte doğmuştur. Anadolucu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 May

Çubuk Barajı

Su en eski devirlerden itibaren yaşamın kaynağı kabul edilmiş ve insanlar her zaman suya yakın olmaya önem vermişlerdir. Kurulan yerleşim yerlerinin büyümesine ve nüfusun artmasına bağlı olarak su kaynaklarından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 May

Nafiz Körez (1909-1993)

Ali Nafiz Körez 14 Mayıs 1909 tarihinde Kula’da dünyaya gelmiştir. Annesi Emine Hanım, babası Halil Efendi’dir. O’nun doğduğu mahalle nüfus cüzdanında Akgün Mahallesi olarak geçmektedir. Bu mahalle önceden Uşşaki...

[ Devamını okumak için tıklayın ]