Yazarlar

Atatürk Ansiklopedisi sitesinden
Yazar Soyadı Yazar Adı Unvan Kurum/Üniversite
AĞCA Hüseyin Dr. Emekli
AKAY İsmail Taner
AKBIYIK Yaşar Prof. Dr. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
AKBAL İsmail Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi
AKBAŞ Onur
AKBULUT Dursun Ali Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
AKÇA Bayram Prof. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
AKÇA Seher Doç. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
AKÇİÇEK Eren Dr. Emekli
AKDAĞ SARI Kader Dr. Öğr. Üyesi Kırklareli Üniversitesi
AKDENİZ Melih Dr. Öğretim Üyesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi
AKDOĞAR AKBULUT Hatice Tuğba Öğr. Gör. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
AKGÖNENÇ Oya Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
AKGÜL Lütfiye Hilal Doç. Dr. İstanbul Bilgi Üniversitesi
AKIN Veysi Dr. Öğretim Üyesi Trakya Üniversitesi
AKTAŞ YASA Azize Dr. Öğretim Üyesi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
AKTER Ahmet Dr.
AKYÜZ Yahya Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
AL Hüseyin
ALACI Beral Dr. Öğr. Üyesi İzmir Demokrasi Üniversitesi
ALBAYRAK Mustafa Dr. Öğretim Üyesi Kırıkkale Üniversitesi
ALİM BARAN Tülay Prof. Dr. Yeditepe Üniversitesi
ALKAN Mustafa Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ALTAN Tomris Elvan Prof. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ALTAY Sadet Dr. Öğr. Üyesi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
ALTINOVA Banu Dr. Millî Eğitim Bakanlığı
ALTINOVA ŞAHİN Ayşegül Öğr. Gör. Dr. Gazi Üniversitesi
ALTINTAŞ Ahmet Prof. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi
ALTINTAŞ Ayten Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
ALTUNYA Niyazi Dr. Emekli Öğr. Üyesi
ARASAN İsmet Film Yönetmeni ve Yazar
ARDA Zeki Cemil Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
ARDIÇ Murat
ARI Kemal Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi
ARIKAN Mustafa Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ARIKAN Zeki Prof. Dr. Ege Üniversitesi
ARMAĞAN Sebahat Dr. Öğr. Üyesi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
ARSLAN Esat Prof. Dr. Çağ Üniversitesi
ARTUÇ Nevzat Doç. Dr. Adıyaman Üniversitesi
AS Efdal Doç. Dr. Millî Savunma Üniversitesi
ASLAN Cengiz Dr. Ankara Üniversitesi
ASLAN Zehra Prof. Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ATA Ferudun Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi
ATABEY Figen Doç. Dr. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
ATAM Şenay Dr. Öğr. Üyesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
ATTAR Aygün Prof. Dr.
AVCI Cemal Prof. Dr. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
AVCI Orhan Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi
AYAR Mesut Prof. Dr. Kırklareli Üniversitesi
AYBARS Ergun Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
AYDIN Mesut Prof. Dr. İnönü Üniversitesi
AYDIN Mithat Prof. Dr. Pamukkale Üniversitesi
AYIŞIĞI Metin Prof. Dr. Beykent Üniversitesi
AYSAL Necdet Doç. Dr. Ankara Üniversitesi
AYTEPE Oğuz Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
BABACAN Hasan Prof. Dr. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
BAKAR Bülent Prof. Dr. Marmara Üniversitesi
BAKIRCI Fahri Doç. Dr. TOBB ETÜ
BAKIRCI Muzaffer Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi
BAL Halil Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi
BALCI Mustafa Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi
BALYEMEZ Mehmet Dr. Öğr. Üyesi Rauf Denktaş Üniversitesi
BAŞ İbrahim Dr. Devlet Arşivleri Başkanlığı
BAŞ Nurdan Bilim Uzmanı
BAŞAK Tolga Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi
BAŞARAN Sinan Dr. Öğretim Üyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
BAYDUR Cem Mehmet Prof. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
BAYINDIR ULUSKAN Seda Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi
BECERİKLİ Sabri Dr. Bursa Uludağ Üniversitesi
BELENLİ Tuğba Dr. Öğretim Üyesi Gazi Üniversitesi
BENGİ Süleyman Hilmi Dr. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
BENHÜR Çağatay Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi
BERBER Engin Prof. Dr. Ege Üniversitesi
BEYOĞLU Süleyman Prof. Dr. Marmara Üniversitesi
BİLGİÇ Erdal Dr. Öğr. Üyesi İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
BİLİCİ Kenan Ziya Prof. Dr. Ankara Üniversitesi
BİLGİN Mustafa Sıtkı Prof. Dr. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
BİRBUDAK Togay Seçkin Doç. Dr. Gazi Üniversitesi
SALMAN BOLAT Bengül Doç. Dr. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
BOLAT Mahmut Doç. Dr. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
BOLAY Süleyman Hayri   Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
BOSTAN Mehmet Hanefi Doç. Dr. Marmara Üniversitesi
BOYDAŞ Nihat Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
BOZKURT Abdurrahman Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi
BOZKURT Birgül Dr. Öğr. Üyesi Mersin Üniversitesi
BOZKURT Enver Prof. Dr. Hasan Kalyoncu Üniversitesi
BOZKURT İbrahim Doç. Dr. Mersin Üniversitesi
BOZTEMUR Recep Prof. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
BÖLÜK Habibe Tuba Arş. Gör. Mardin Artuklu Üniversitesi
BÖLÜK Mehmet Fatih Arş. Gör. Mardin Artuklu Üniversitesi
BUDAK Mustafa Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi
BULUT Sedef Dr. Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi
BURGAÇ Murat Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi
BÜYÜKKİBAR Tuncer Dr. TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı
BÜYÜKTOLU Recep Dr. Öğr. Üyesi Çankırı Karatekin Üniversitesi
CANDEĞER Ümmügülsüm Doç. Dr. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
CEYLAN Okan Dr. Öğr. Gör. Ege Üniversitesi
CİVAN Orhan Ersun Dr. Öğr. Üyesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
CÖHCE Salim Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
CRISS Nur Bilge Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
ÇAKMAK Fevzi Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi
ÇAKMAK Haydar Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÇALEN Mehmet Kaan Doç. Dr. Trakya Üniversitesi
ÇALİK ORHUN Fatma Dr. Trakya Üniversitesi
ÇAPA Mesut Prof. Dr. Ankara Üniversitesi
ÇAPAN M. Şevki Emekli Öğr. Görevlisi
ÇEÇEN Anıl Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
ÇELEBİ Mevlüt Prof. Dr. Ege Üniversitesi
ÇELİK Kemal Prof. Dr. Gümüşhane Üniversitesi
ÇETİN Nurten Doç. Dr. Trakya Üniversitesi
ÇETİNTAŞ Vildan Prof. Dr.
ÇEVİK Zeki Prof. Dr. Balıkesir Üniversitesi
ÇİNİ ŞİMŞEK Derya Doç. Dr. Başkent Üniversitesi
ÇOĞUN Hüseyin Emekli
ÇOLAK Mustafa Prof. Dr. Samsun Üniversitesi
ÇUHA Nilgün
DEDEOĞLU Beril Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
DEMİR Özkan Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi
DEMİR Şerif Doç. Dr. Siirt Üniversitesi
DEMİRCİOĞLU Fatih
DEMİREL Fatmagül Prof. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi
DEMİRER Mehmet Arif Emekli
DENİZ Kemalettin Doç. Dr. Gazi Üniversitesi
DERİNSU DAYI Sinever Esin Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi
DEVELİ Tevfik Orkun Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
DİLEK Saim
DİLEK Zeki Emekli
DİLEK Zühal
DİNÇER Fatma Öğretmen Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Komutanlığı
DOĞAN Güner Dr. Türk Tarih Kurumu
DOĞAN Yusuf
DOĞANER Yasemin Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi
DÖKMECİ Sela Can Dr. Öğr. Üyesi Trakya Üniversitesi
DUMAN Asiye Dr. Öğretim Üyesi Emekli Öğr. Üyesi
DUMAN Önder Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
DURAN Remzi Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi
DURGUN Bülent Doç. Dr. Millî Savunma Bakanlığı
DÜNDAR Muhittin
ELCİL Fatih Dr. Öğretim Üyesi İstanbul Üniversitesi
ELMACI Mehmet Emin Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi
EMEN Huriye Dr.
EMRE Gülder Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi
ENGİN Vahdettin Prof. Dr. Marmara Üniversitesi / Galatasaray Lisesi
ER Cem
ERASLAN Zeki Dr. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
ERAT Muhammet Prof. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ERDAL İbrahim Doç. Dr. Yozgat Bozok Üniversitesi
ERDAŞ Sadık Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi
ERDEM Şerafettin Can Prof. Dr. Marmara Üniversitesi
ERDEM Ufuk Doç. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ERKEK Mehmet Salih Doç. Dr. Uşak Üniversitesi
EROL Mehmet Seyfettin Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ERTAN Temuçin Faik Prof. Dr. Ankara Üniversitesi
ESENKAYA Ahmet Dr. Öğretim Üyesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
EŞTÜRK Özlem Dr. Öğretim Üyesi Ardahan Üniversitesi
EVSİLE Mehmet Prof. Dr. Amasya Üniversitesi
EYİCİL Ahmet Prof. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
GENÇ ACAR Derya Öğr. Gör. Okt. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
GİDERSOY Bahar Öğr. Gör. İstanbul Üniversitesi
GÖKHAN Çiğdem Doç. Dr. Çankaya Üniversitesi
GÖKPINAR Hakan Dr. Öğr. Üyesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
GÖKTÜRK ÇETİNKAYA Selma Dr. Öğr. Üyesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
GÖREN Ahmet Kemal Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi
GÖRGÜLÜ İsmet Dr. Emekli Öğr. Üyesi
GÜÇLÜ Yücel Doç. Dr. Dışişleri Bakanlığı
GÜLER Ali Dr. Emekli
GÜLER Cağfer Arş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi
GÜLMEZ Nurettin Prof. Dr. Manisa Celal Bayar Ünviversitesi
GÜLSEVİN Gürer Prof. Dr. Türk Dil Kurumu
GÜMÜŞKAYA Ömer
GÜNAY Nejla Prof. Dr. Gazi Üniversitesi
GÜNEŞ Arif
GÜNEŞ Günver Dr. Öğr. Üyesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
GÜNEŞ İhsan Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
GÜR Murat Dr. Öğr. Üyesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
GÜRSEL Ali Dr. Öğretim Üyesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi
GÜZ Nurettin Prof. Dr. Gazi Üniversitesi
GÜZEL Ekrem Dr. Öğr. Üyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
GÜZEL MUMYAKMAZ Hatice Doç. Dr. Yozgat Bozok Üniversitesi
HALICI Şaduman Prof. Dr. Anadolu Üniversitesi
HATİPOĞLU Süleyman Dr. Öğretim Üyesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
HAYTOĞLU Ercan Prof. Dr. Pamukkale Üniversitesi
HEPER Mustafa Metin Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
İLGAZİ Abdullah Prof. Dr. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
İLGÜREL Mücteba Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
İNCE ERDOĞAN Dilşen Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi
İNCE YAKAR Halide Gamze Dr. Öğretim Üyesi İstanbul Okan Üniversitesi
İNCİ FIRAT Nurcan
KAHYA Esin Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
KALEMLİ Hüseyin Doç. Dr. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
KALIPÇI Bülent Dr.
KAMİL İbrahim Doç. Dr. Trakya Üniversitesi
KARABULUT Umut Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi
KARABULUT Sezen Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi
KARACA Taha Niyazi Prof. Dr. Yozgat Bozok Üniversitesi
KARAKUŞ İdris Nebi Dr. Emekli
KARAKUŞ Sadık Emre Dr. Öğr. Üyesi Millî Savunma Üniversitesi
KARAL AKGÜN Saadet Seçil Prof. Dr. Başkent Üniversitesi
KARASU Rauf Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi
KARAYAMAN Mehmet Prof. Dr. Uşak Üniversitesi
KARBİ Bilge Dr. Öğr. Üyesi Beykent Üniversitesi
KARCI Betül Dr.
KARCI Erol Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi
KARTAL Cemile Burcu Dr. Öğretim Üyesi Atatürk Üniversitesi
KAYIRAN Mehmet Dr. Öğretim Üyesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
KAYMAZ İhsan Şerif Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
KERİMOĞLU Hasan Taner Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi
KILIÇ Fahri Doç. Dr. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
KILIÇ Murat Doç. Dr. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
KILIÇ Selami Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi
KIRAN Abdullah Prof. Dr. Muş Alparslan Üniversitesi
KIRLI BAYDUR Özlem Doç. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
KISIKLI Emine Dr. Öğretim Görevlisi Başkent Üniversitesi
KİLİ Suna Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
KOCABAŞOĞLU Uygur Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
KOCAOĞLU Bünyamin Prof. Dr. Millî Savunma Üniversitesi
KOCATÜRK Utkan Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
KOÇAK Cemil Prof. Dr. Sabancı Üniversitesi
KODAZ Yusuf Öğr. Gör. Dr. Selçuk Üniversitesi
KODAL Tahir Prof. Dr. Pamukkale Üniversitesi
KONYA ÖZTÜRK Didem
KOPAR Metin Doç. Dr. Adıyaman Üniversitesi
KORALTÜRK Murat Dr. Öğretim Üyesi Marmara Üniversitesi
KORKMAZ Telli Doç. Dr. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
KOYLU Zafer Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
KÖSE İsmail   Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi
KÖSTÜKLÜ Nuri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi
KUL Eyüp Doç. Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
KURNAZ ŞAHİN Feyza Doç. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi
KURT Binnur
KURT GÜVELOĞLU Gülşah Doç. Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
KÜÇÜK Evren Doç. Dr. Kastamonu Üniversitesi
KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE Damlanur Arş. Gör. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
MADEN Fahri Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
MALKOÇ Eminalp Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi
MAT Gülben Dr. Öğr. Gör. Ege Üniversitesi
MAZICI Nurşen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi
MEHMETEFENDİOĞLU Ahmet Dr. Öğretim Üyesi Dokuz Eylül Üniversitesi
METİN Celal Doç. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
MUMCU Ahmet Prof. Dr. Ufuk Üniversitesi
MURAT Turgay Dr. Öğretim Üyesi Fırat Üniversitesi
OĞUZ İsmail Dr. Öğr. Üyesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi
OKKALI İlkay Canan Dr. Öğretim Üyesi Trabzon Üniversitesi
OKUR Mehmet Prof. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi
ORAL Mustafa Prof. Dr. Aksaray Üniversitesi
ORTAK Şaban Prof. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi
ÖNEN Hakkı Göker Dr. Öğretim Üyesi İstanbul Gelişim Üniversitesi
ÖZBAY Rahmi Deniz Prof. Dr. Marmara Ünivrsitesi
ÖZCAN Ahmet Prof. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi
ÖZCAN Nezahat Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÖZÇELİK Ayfer Prof. Dr. Pamukkale Üniversitesi
ÖZDEMİR Hikmet Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
ÖZDEMİR Nuray Prof. Dr. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ÖZDEN Neşe Prof. Dr. Ankara Üniversitesi
ÖZER Sevilay Doç. Dr. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
ÖZGEN Yüksel Doç. Dr. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
ÖZKAN Asaf Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi
ÖZLÜ Hüsnü Prof. Dr. Millî Savunma Üniversitesi
ÖZMEL Nur Dr. Öğr. Üyesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
ÖZSÜER Esra Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi
ÖZTOPRAK İzzet Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
ÖZTÜRK Cemil Prof. Dr. Marmara Üniversitesi
ÖZTÜRK Nazif Dr. Emekli
ÖZTÜRK Osman Metin Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
ÖZTÜRK Selahattin İSAM
ÖZÜÇETİN Yaşar Prof. Dr. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
ÖZYÜREK Mustafa Dr. Öğr. Üyesi Iğdır Üniversitesi
PAYASLI Volkan Doç. Dr. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
PEHLİVANLI Hamit Prof. Dr. Kırıkkale Üniversitesi
PİLAV Salim Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi
POLAT Ü. Gülsüm Doç .Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
PULTAR Gönül Dr.
PUSTU Yunus Dr. / Yüksek Kurum Uzmanı Türk Tarih Kurumu
REYHAN Cenk Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
REYHAN Hakan Prof. Dr. Hitit Üniversitesi
SAĞLAM Mehmet Doç. Dr. Yozgat Bozok Üniversitesi
SAĞLAM Nuri Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi
SAĞLAM Serdar Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
SAKAL Fahri Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
SALİMOĞLU Meltem Dr.
SARAL Emre Dr. Hacettepe Üniversitesi
SARI Çağhan
SARIKAYA Makbule Doç. Dr. Ardahan Üniversitesi
SARINAY Yusuf Prof. Dr. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
SATAN Ali Prof. Dr. Marmara Üniversitesi
SAYLAN Kemal Doç. Dr. Ordu Üniversitesi
SEMİZ Yaşar Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi
SERTEL Savaş Doç. Dr. Munzur Üniversitesi
SERTER Gencay Dr.
SERTKAYA Osman Fikri Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
SEYİT Günal Dr. TBMM
SEZER ARIĞ Ayten Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi
SEZGİN Ahmet Arş. Gör. Çankırı Karatekin Üniversitesi
SINMAZ SÖNMEZ Cahide Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
SOYDAN ERDEMİR Aynur Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi
SÖNMEZOĞLU Faruk Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
SURLU Handan Emekli
SÜRMELİ Serpil Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ŞALLI Hakan Arş. Gör. Dr. Trakya Üniversitesi
ŞEKER Nesim Doç. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ŞENGÜL Hacı Abdullah Prof. Dr. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
ŞENOĞLU Kemal
ŞİMŞEK Ahmet Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi
ŞİMŞEK Oktay Emekli
ŞİMŞİR Bilâl Niyazi Dr. Emekli
TANSÜ Yunus Emre Doç. Dr. Gaziantep Üniversitesi
TAŞ Fahri
TAŞ Necati Fahri Prof. Dr. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
TAŞDEMİRCİ Ersoy Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi
TAŞKIRAN Cemalettin Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
TAYHANİ İhsan Doç. Dr. Lefke Avrupa Üniversitesi
TEKELİ Sadık
TEKEREK Meltem Dr.
TEMEL Mehmet Prof. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
TEMİZ DİNÇ Dilek Prof. Dr. Çankaya Üniversitesi
TEMİZGÜNEY Firdes Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi
TEMİZYÜREK Fahri Prof. Dr. Gazi Üniversitesi
TIĞLIOĞLU KAPICI Dilek
TOKER Hülya Doç. Dr. Yozgat Bozok Üniversitesi
TOKGÖZ Erdinç Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
TOKSOY Nurcan Doç. Dr. Erzincan Üniversitesi
TOPDEMİR Hüseyin Gazi Prof. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
TOPLU Güngör Öğr. Gör. Selçuk Üniversitesi
TUNA Serkan Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi
TUNCER Fatih Fuat Dr. Öğretim Üyesi İstanbul Gelişim Üniversitesi
TUNÇ Salih Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi
TURAL Mehmet Akif Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
TURAL Sadık Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
TURAN Namık Sinan Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi
TURAN Resul Dr. Öğr. Üyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
TURAN Şerafettin Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
TÜLÜVELİ Güçlü Dr. Öğretim Üyesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi
TÜRKDOĞAN UYSAL Berna Dr. Öğretim Üyesi Akdeniz Üniversitesi
TÜRKKAN TUNALI Yasemin Dr. Hacettepe Üniversitesi
TÜRKMEN İsmet Prof. Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi
TÜRKMEN Zekeriya Dr. Öğretim Üyesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
TÜZÜN Süleyman Dr. Emekli Öğr. Üyesi
UĞUR Merve Yüksek Kurum Uzmanı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
ULUSAN Şayan Prof. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
URAL Selçuk Prof. Dr. Kafkas Üniversitesi
UYANIK Necmi Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi
UYAR Hakkı Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi
UZUN Mustafa İsmet Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
UZUN Zübeyir Öğr. Gör. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ÜLGEN Erol Dr. Öğretim Üyesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
ÜNAL Yenal Doç. Dr. Bartın Üniversitesi
ÜNAL Muhittin Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı
ÜNALP Fatma Rezzan Doç. Dr. Ufuk Üniversitesi
ÜRER Levent Prof. Dr. İstinye Üniversitesi
VARLI BÎNAGUL Arzu Dr. Öğretim Üyesi Marmara Üniversitesi
YAKUT Kemal Prof. Dr. Anadolu Üniversitesi
YALÇIN Osman Doç. Dr. İstanbul Rumeli Üniversitesi
YAMAN Ahmet Emin Dr. Emekli Öğr. Üyesi
YASA Şakir Alparslan Dr. Öğretim Üyesi Emekli Öğr. Üyesi
YAŞAYANLAR İsmail Doç. Dr. Düzce Üniversitesi
YAVUZ İsmail Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
YAZICI Nermin Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi
YAZICI Nevin Dr. Başkent Üniversitesi
YEL Selma Prof. Dr. Gazi Üniversitesi
YEŞİLBURSA Behçet Kemal Prof. Dr. Bursa Uludağ Üniversitesi
YILDIRIM Seyfi Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi
YILDIZ Mevlüt Samet
YILMAZ Duygu Öğr. Gör. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
YILMAZ Eray Öğr. Gör. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi
YILMAZ Erdal Arş. Gör. Trakya Üniversitesi
YILMAZ Mustafa Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi
YILMAZ GENÇ Sema Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi
YILMAZ ÖNDER Sevim Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi
YILMAZ ŞAHİN Türel Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
YILMAZER İbrahim Bülent Öğr. Gör. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
YİĞİT YÜKSEL Dilek Dr. Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi
YİĞİT Yücel Doç. Dr. Polis Akademisi
YİVLİ Oktay Prof. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
YÖNEY Orhan Emekli
YURTSEVER Serdar Doç. Dr. Akdeniz Karpaz Üniversitesi
YÜCEER Çağrı
YÜCEER Nâsır Dr. Emekli
YÜCEER Saime Prof. Dr. Bursa Uludağ Üniversitesi
YÜCEL Ayşe Gökçen
YÜCEL Mustafa Serhan Doç. Dr. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
YÜKSEL Çağdaş Dr. Pamukkale Üniversitesi
YÜKSEL Erol Dr. Öğr. Üyesi Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
YÜMLÜ Murat Öğr. Gör. Dr. Bartın Üniversitesi
ZÜLFİKAR Hamza Prof. Dr. Emekli Öğr. Üyesi
ZÜLFİKAR Hayal Dr. Öğretim Üyesi Atılım Üniversitesi