Babalık Gazetesi

Atatürk Ansiklopedisi sitesinden


Babalık Gazetesi

19 Aralık 1910–1951 tarihleri arasında Konya’da çıkmıştır. Bir ara (Haziran 1917-Ekim 1918) Türk Sözü olarak yayımlanmıştır. Gazete günlük olarak 1000– 1200 adet arası basılıyordu. Gazetenin sahibi Yusuf Mazhar, sorumlu müdürü Ahibabazade Yusuf Ziya idi. Gazete başlığının altında “çiftçi, işçi, esnaf kardeşlerin ilerlemesine çalışır, her şeyden yazar, köylü gazetesidir” yazılıydı. Millî Mücadele’yi bütün gücüyle savunmuştur. Atatürk ilkelerine yayın hayatı boyunca bağlı kalmıştır. Batı Cephesi’ndeki gelişmeler Babalık gazetesinde günlük olarak yer almıştır. Amasya Genelgesi’ni yayımladı; Erzurum Kongresi’ne ve kararlarına sayfalarını açtı. Başyazarı Samizade Süreyya (Berkem) İstanbul Hükûmetini vatanı satmakla suçlamış, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin amaçlarının millete mal edilmesi konusunda başyazılar yazmıştır. Gazete, Konya bölgesinde çıkan Bozkır ve Delibaş Ayaklanmaları’nı şiddetle kınamış, Kuvayı Milliye’den yana tutum ve davranışlarıyla dikkat çekmiştir. Babalık, Batı Cephesi’nin ihtiyaçlarını sağlamak için oluşturulan Muavenet (Yardım) Ocağı’nın çalışmalarını bütün gücüyle desteklemiş, Konya halkını sürekli yardıma çağırmıştır. Büyük Taarruz ile başlayan zaferler, günü gününe ilaveler çıkarılarak Konya halkına ulaştırılmıştır. 1928’den itibaren harf devrimi benimsenerek yeni harflerle yayımlanmıştır. Haftada iki gün çıkan gazete, Nisan 1921’den itibaren günlük olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Tutucu ve hilafetçi grupların baskılarına bütün gücüyle direnmiştir. Babalık, sütunlarını okuyucularına açmış, dinî konuların yanı sıra eğitim konularına eğilmiş, kadın hakları üzerinde durarak, kız çocuklarının okutulmasını savunmuştur. Mustafa Kemal’in “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” cümlesiyle sonuçlanan tarihî emrinin tam metni, 3 Eylül 1922 günü Babalık’ta yayımlamıştır. Babalık gazetesinin yazı kadrosunda yer alan şahsiyetlerden bazıları şunlardı: Ekrem Reşat, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Naci Fikret, Namdar Rahmi, Saadettin Nüzhet, Feridun Nafiz, Enver Behnan.

İzzet ÖZTOPRAK


KAYNAKÇA

İNUĞUR, M. Nuri, Basın Yayın Tarihi, İstanbul 1978.

ÖNDER, Mehmet, Konya Matbuatı Tarihi, Konya 1949.

ÖZTOPRAK, İzzet, Türkiye ve Batı Kamuoyunda Millî Mücadele, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1989.


Bağlantılar[düzenle | kaynağı değiştir]

Enver Behnan Şapolyo