Kategori: Genel

13 Nis

Atatürk Müzeleri

Toplumun kültürel mirasını toplayan, araştıran, koruyan ve halkın eğitimi için sunan müzeler, günümüzde çağdaş bir toplumda bulunması gereken temel kurumlardan biri olarak kabul edilmektedirler. Geleceği görebilmek için geçmişi bilmek,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’ün Manevi Çocukları

Atatürk’ün insanlığa beslediği sevgide, çocuklara olan derin şefkatinin özel bir yeri vardır. O, yüreği çocuk sevgisiyle dopdolu olan bir şefkat timsaliydi. Hasan Rıza Soyak Atatürk’teki çocuk sevgisini şöyle dile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk İlkeleri

Atatürk ilkeleri, Millî Mücadele’nin başından itibaren Türk Devrimi’nin temelini oluşturmuş, bu devrimin uygulamalarına yön vermiştir. Bağımsızlık, millî egemenlik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık, devrimcilik, barışçılık ve akılcılık Atatürkçü düşünce sisteminin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk Döneminde Türk Sineması

Sinemanın bulunuşu 1895 yılı olarak belirlenmiştir. Sanayi Devrimi’nin en göz alıcı ürünlerinden biri ve Yedinci Sanat olarak nitelenen sinema, 20.yüzyılın eşiğinde, insanlığın iletişimine yepyeni boyutlar getirdi. Başlangıç yıllarında; hareketli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’ün Devrim Modeli

Bağımsızlaşma özlemi ve bu doğrultudaki girişimler 20. yüzyılın en belirgin özelliklerden biri olmuş ve 21. yüzyılda da etkisini sürdüren bir olgudur. Bağımsızlaşma olgusunun en önemli bir esin kaynağı ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Nis

Atatürk’ün Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde Verdiği Nutku

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı yurt gezileri arasında, 14 Ocak 1923’te başlayıp, 17 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi’ndeki konuşması ile sona eren “Batı Anadolu Gezisi” oldukça önemli bir yere...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Nis

Atatürk Döneminde Türkiye-Hindistan İlişkileri

İstanbul’un fethinin İslam âleminde yarattığı heyecanın yansımalarından birisi olmak üzere Hint hükümdarlarından Behmenî Sultanı Mehmet Şah’ın (1438–1463) veziri Hoca İmadü’d-Din Mahmud Gavan’ı Fatih Sultan Mehmet’i tebrik için göndermesiyle başlayan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Nis

Atatürk Döneminde Türkiye-Fransa İlişkileri

Türkiye’nin Atatürk Dönemindeki dış politika hedeflerinin ve uluslararası ilişkilerinin yürütülmesine egemen olan düşünce, kendi kaderine hâkim olan Millî bir Türk Devleti olmak idi. Bu temel düşünce doğrultusunda Millî Mücadele...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Nis

Atatürk Döneminde Türkiye-Finlandiya İlişkileri

Tarihsel süreç içerisinde Finlandiya, mesafe bakımından Osmanlı topraklarına ve Türklere uzak bir bölgede olması nedeniyle Türk-Fin ilişkileri oldukça sınırlı kaldı. Finlandiya’nın 1917 yılına kadar hem İsveç (1155-1809) hem de...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Nis

Ankara’nın Başkent Oluşu

Başkentler ülkelerin bütün siyasal, ekonomik, kültürel, idari, askerî, güvenlik vb. konularla değerlendirildiği, kararların alındığı hayat merkezleri veya başka bir deyişle beyinleridir. Bu nedenle çoğu kez ülkelerin adından çok, o...

[ Devamını okumak için tıklayın ]