Ankara Antlaşması (1926)

Ankara Antlaşması (1926) PDF 5 Haziran 1926 tarihinde, Milletler Cemiyeti Konseyi’nin Musul vilayetinin Irak’a bağlanmasına ilişkin kararı doğrultusunda Türkiye ile Irak arasındaki sınırın belirlenmesi amacıyla Türkiye, İngiltere ve Irak arasında imzalanan antlaşmadır. Musul Sorunu: Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı bir yönetim birimi olan Musul vilayeti, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra, 1918 yılının Kasım-Aralık aylarında, ateşkes hükümlerini … Ankara Antlaşması (1926) okumayı sürdür