Fuat Bulca (Ahmet) (1881- 14 Eylül 1962)

Atatürk Ansiklopedisi sitesinden


Fuat Bulca (Ahmet)

Millî Mücadele’de Mustafa Kemal’in Paşa’nın safında yer alan ve tümen komutanlığına kadar yükselen kahramanlardan biridir. 1881 yılında Selanik’te doğdu. Babası Hüseyin Bey’dir. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 13 Mart 1899 tarihinde Harp Okuluna girdi. 10 Ocak 1902’de teğmen olarak mezun oldu. Ordumuzdaki ilk görevi 3. Ordu, Elbasan Alayı 4. Tabur, 2. Bölük Komutanlığıdır. Bundan sonra sıra ile ve değişik sürelerle Selanik, Bingazi, İstanbul, Trabzon ve Derne’de görev yaptı. 8 Aralık 1920 tarihinde İnebolu’ya geçip Millî Mücadele’ye katıldı. Kısa bir süre sonra 28 Aralık 1920 tarihinde daha binbaşı rütbesinde iken 1. Piyade Tümen Komutanlığına atandı. 1 Mart 1921’de yarbaylığa yükseldi ve bir gün sonra Ankara Garnizon Komutanlığına atandı. Daha sonra 24 ve 11. Tümen Komutanlıklarında bulundu. 5 Ağustos 1923 tarihinden sonra, Rize milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. 22 Aralık 1924 tarihinde albaylığa yükseldi. 1924-1927 yılları arasında Çoruh milletvekilliğinde bulundu. Aynı zamanda Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) başkanlığı görevini de yürüttü. Bizzat görev aldığı Osmanlı-İtalyan, Balkan, Birinci Dünya Harbi ve Millî Mücadele’de gösterdiği başarılarından ötürü; Osmanlı Hükûmeti ve TBMM tarafından kendisine nişan ve madalyalarla birlikte İstiklal Madalyası verildi. 4 Temmuz 1927 tarihinde emekli oldu. İstanbul’a yerleşti. 14 Eylül 1962 tarihinde İstanbul’da geçirdiği bir trafik kazası sonunda vefat etti. Sahrayıcedit Mezarlığı’na defnedildi. Naaşı 27 Eylül 1988 günü Ankara Devlet Mezarlığı’na nakledildi.

Hüseyin AĞCA


KAYNAKÇA

KARABEKİR, Kazım, İstiklal Harbimiz, İstanbul.

Türk İstiklal Harbine Katılan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri, ATASE Başkanlığı, Ankara 1989.