Ay: Şubat 2021

19 Şub

Mehmed Fuad Köprülü (1890-1966)

Mehmed Fuad Köprülü Türkiye’nin yetiştirdiği önde gelen bilim insanlarından biri olan Fuad Köprülü, 4 Aralık 1890’da İstanbul’da dünyaya geldi. Aile şeceresi onuncu kuşakta Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’ya kadar ulaşmaktadır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944)

    Millî Mücadele öncesinden başlayarak, millî birlik ve bütünlüğün milletlerin kalkınmasında birincil etken olduğunu şiirlerinde belirtmeye çalışan ve Türk edebiyatında Millî Şair unvanına layık görülen ilk şair olan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Mehmet Kamil Berk (1878-1958)

    Atatürk’ün hastalığı sırasında kendisini tedavi eden beş danışman (belgelerde müşavir) doktordan birisi olan Dr. Mehmet Kamil Berk, 1878’de İstanbul’da doğdu. 1902 yılında Mülkiye Tıbbiyesinden mezun oldu. Mezuniyetinden...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Bayramlar

Millî bayramlar, Türk Millî Mücadele dönemi günlerinin birer yadigârlarıdır. 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim; bu önemli dört tarih, Türk Kurtuluş Sava-şı’nın en önemli aşamalarını oluşturur. Millî...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Mücadele Basını

Çağdaş basın arasında gazeteler özel bir yer alır. Günlük gazeteleri de resmî ya da yarı resmîler, bir de özel kişiler tarafından çıkarılanlar diye ayrıca sıralamak gerekir. Özel kişiler tarafından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Mücadele’de Batı Cephesi

Mondros Mütarekesi ile Türk topraklarında İtilaf Devletleri tarafından gerçekleştirilen işgallerin en uzunu ve kapsamlısı Batı Anadolu’da yaşanan Yunan işgalidir. Başta Antalya olmak üzere, Güneybatı Anadolu’daki İtalyan işgali ise herhangi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Mücadele’de Mitingler

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Zaferi gibi önemli başarılar kazansa da, mağlup olmaktan kurtulamadı. Bulgarların teslim olması ile İstanbul’un tehlike altına girmesi ve İttifak Grubu’nun lideri Almanya’nın mütareke...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Mücadele Döneminde Ermeni Meselesi

Osmanlı Devleti’nin son dönemine kadar millet-i sadıka olarak yaşamlarını devam ettiren Ermeniler 19.yüzyıldan itibaren milliyetçilik akımının etkisi ve Batılı Devletlerin kışkırtması sonucu İstanbul’daki Ermeni Kilisesi’nin öncülüğünde bağımsızlık hareketlerine kalkışmıştır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Mücadele Döneminde Kongreler

Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Trakya ve Anadolu’da 31 kongrenin düzenlendiği görülmektedir. Kongrelerin düzenlenmesinde göze çarpan genel amaç, halkın, varlığını korumak için çare arayışıdır. Çünkü Mondros ile devlet teslim olmuş,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Mücadele Şehitlikleri

Mondros Mütarekesi sonrası, Atatürk’ün önderliğinde yeniden dirilişin destanını yazan Türk milleti, İstiklal Savaşı veya daha geniş anlamıyla Millî Mücadele adını verdiği bu savaşta, özellikle düşman işgalinin ve çarpışmaların yoğun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]