Değişiklikler

Atatürk Ansiklopedisi sitesinden
değişiklik özeti yok
'''KAYNAKÇA'''
AKCAN, Erol, '''Milli “Millî Mücadele’de Demirci Mehmet Efe, 1919-19201920”, ''', Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi''', Ankara, 2014.
AKER, M. Şefik, “İstiklâl Harbinde 57. Tümen ve Aydın Millî Cidali”, '''Askeri Askerî Mecmua''', C.III, İstanbul, 1937.
AKKOYUN, Turan, '''Milli Millî Mücadele’de Aydın Kuva-yı Milliyesi''', Kümbet Yayınları, Afyonkarahisar, 2014.
AYDINEL, Sıtkı, '''Güneybatı Anadolu’da Kuva-yı Milliye Harekâtı''', III. Baskı, KB, Ankara, 2002.
BAYAR, Celal, '''Ben de Yazdım''', C.Cilt VII, Baha Matbaası, İstanbul, 1967.
CURA, Bilal,  '''Demirci Mehmet Efe''', Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) , İzmir, 2004.
DANİŞ, Naci Sadullah,  “Oğlu, Demirci Efe’yi Anlatıyor”, '''Demokrat İzmir''', (30 Ekim 1970-Şubat 1971).
DAYI, Esin,  '''Nazilli Kongreleri''', A.Ü., Erzurum 1998.
GÖKBEL, Asaf, '''Milli Millî Mücadelede Aydın''', Aydın, 1964.
GÜNEŞ, Günver, “Milli “Millî Mücadele’de Efe ve Zeybekler; Demirci Mehmet Efe”, '''Geçmişten Günümüze Denizli; Yerel Tarih ve Kültür Dergisi''', Sayı:S 61, Denizli, 2020.
GÜNEŞ, Günver, “Yunan İşgalinin Nazilli ve Çevresinde Yarattığı Tahribat”, '''Milli Millî Mücadele’de Nazilli Cephesi ve Önderleri''', Üç-Er Ofset, İstanbul, 2007.
'''Hafız İbrahim Demiralay’ın Hatıratı ve Isparta’da Milli Millî Mücadele ile İlgili Belgeler''', (Haz: . Bayram Kodaman-, Hasan Babacan) , Yeni Matbaa, Isparta, 1998.
KÖSTÜKLÜ, Nuri, '''Milli Millî Mücadele’de Denizli, Isparta ve Burdur Sancakları''', ATAMAtatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1999.
MÜFTÜLER, Lütfü,  '''Milli Millî Mücadele’de Denizli Heyet-i Milliyesi''', Türk Dili Basımevi, Balıkesir, 1947.
ÖZDEMİR, Ali Ulvi, '''Anılarda Batı Anadolu Kuva-yı Milliyesi''', Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2017.
SELEK, Sabahattin, '''Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele''', C.Cilt II, Milliyet Yayınları, İstanbul, 2011.
SINDIRGILI, Süreyya, '''Denizli Vakası ve Demirci Mehmet Efe''', Sel yayınlarıYayınları, İstanbul 1955.
SÖKMENSÜER, Cevat, '''Milli Millî Mücadelede Aydın-Nazilli Cephesi Hatıralarım''', Karınca Matbaacılık ve Tic. Koll. Şti, İzmir, b.t.y.
TEKELİ, İlhan- , İLKİN, Selim İLKİN, '''Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı’na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey''', TTKTürk Tarih Kurumu, Ankara, 1989.
1.654

değişiklik